دانلود مقالات اولین کنگره مشترک سیستمهای فازی و سیستمهای هوشمند

Reyhane7

New Member
دانلود مقالات اولین کنگره مشترک سیستمهای فازی و سیستمهای هوشمند
(حدود 230 مقاله هست)

لينک دانلود

لیست بخشی از مقالات:
danesh_1.gif


* طراحی امکانی چندهدفه شبکه های توزیع با در نظر گرفتن عدم قطعیت نقاط بار با استفاده از تئوری مجموعه فازی
* طراحی کنترلگر فازی برای مسأله ناوبری ربات
* طراحی کنترل کننده فازی جهت جداسازی نسبی سرویس براساس احتمال اتلاف
* بهبود کیفیت توان مراکز رایانهای توسط فیلتر فعال با اعمال کنترل کننده فازی در باس dc
* حذف هارمونیک از روی بارهای غیرخطی توسط کنترل کننده pi و تنظیم کننده فازی
* استفاده از نقشه شناختی فازی در تخمین مخاطرات امنیتی
* یک لبه یاب فازی جدید با استفاده از توابع عضویت پویا
* کاربرد سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی(anfis) و سیستم استنباط فازی ممدانی در پیش بینی بارش سالیانه
* بهینه سازی سیستم کنترل فازی دما و رطوبت دامداری با استفاده از الگوریتم Simulated Annealing
* کاربرد سیستمهای فازی در پیشبینی کوتاه مدت بار الکتریکی روزهای کاری و روزهای تعطیل خاص!
* آموزش شبکه فازی عصبی جهت تنظیم بهینه پارامترهای کنترل کننده pid برای کنترل بار فرکانس در سیستمهای قدرت بهم پیوسته
* تقطیع تصاویر با استفاده از تخمین مولتی فرکتال ، آنتروپی و خوشه بندی فازی
* توسعه الگوریتم درخت مدل خطی محلی(lolimot) با استفاده از یک تابع اعتبار فازی مبتنی بر کلونی مورچه برای پیش بینی سریهای زمانی
* یک الگوریتم مسیریاب هوشمند برای شبکه های ارتباطی با استفاده از سیستم کنترل فازی و مورچه های سیار
* بازسازی طیف انعکاسی نمونه های مانسل به کمک تکنیک فازی
* پیش بینی سیگنال تغییر پذیری نرخ ضربان قلب با استفاده از مدل سازی تطبیقی دینامیکی فازی
* مدل سازی فازی سیستم های غیرخطی به قصد تحلیل پایداری و تخمین ناحیة جذب به کمک تابع لیاپانوف تکه ای- درجه دو
* معرفی الگوریتم Micro-AWPSO به همراه کنترل کننده فازی ضرایب
* گرافولوژی دست نوشته به کمک پردازش تصویر و سیستم استنتاج فازی
* ...
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا