حل مشکل اسکریپت امتحان

شروع موضوع توسط alamdarehosayn ‏3 فوریه 2016 در انجمن برنامه‌نویسی با جاوااسکریپت (JavaScript)

 1. alamdarehosayn

  alamdarehosayn New Member

  ارسال‌ها:
  12
  تشکر شده:
  0
  امتیاز دستاورد:
  1
  سلام من این کد رو برای ساختن یک آزمون ساز پیدا کردم
  از ویژگی های این کد اینه که می تونه از بین 20 تا سوال 10 تا رو به صورت رندم انتخاب کنه
  حالا خواهشمندم دو تا کمک به من بکنید
  1- بعد از اینکه دکمه ارسال رو زدیم پاسخ های صحیح سبز بشن و پاسخ های غلط قرمز و روبروی پاسخ های غلط جواب صحیح نمایش داده بشه
  2- گزینه ها به صورت کلید رادیویی بشن نه لیست کشویی


  [JSS]<html><head><script type="text/JavaScript">
  function Questions(divname) {
  this.QText = new Array(20); // The questions
  this.QAnswer = new Array(20); // The correct answers
  this.QChoice = new Array(80); // The possible multi-choice values
  this.thisAns = new Array(10); // The answers for this page
  this.Answer = new Array(10); // The user's answers
  this.anchor = document.getElementById(divname);


  // OK, set the questions
  this.QText[0] = "What is the capital of Norway";
  this.QText[1] = "What is the capital of Hungary";
  this.QText[2] = "What is the capital of Cyprus";
  this.QText[3] = "What is the capital of Libya";
  this.QText[4] = "What is the capital of Kenya";
  this.QText[5] = "What is the capital of Nigeria";
  this.QText[6] = "What is the capital of Columbia";
  this.QText[7] = "What is the capital of Barbados";
  this.QText[8] = "What is the capital of Australia";
  this.QText[9] = "What is the capital of Pakistan";
  this.QText[10] = "What is the capital of Spain";
  this.QText[11] = "What is the capital of England";
  this.QText[12] = "What is the capital of Ireland";
  this.QText[13] = "What is the capital of Sweden";
  this.QText[14] = "What is the capital of Denmark";
  this.QText[15] = "What is the capital of Poland";
  this.QText[16] = "What is the capital of Italy";
  this.QText[17] = "What is the capital of India";
  this.QText[18] = "What is the capital of Canada";
  this.QText[19] = "What is the capital of Portugal";


  // Now, set the possible choices
  this.QChoice[0] = "Bergen";
  this.QChoice[1] = "Trondheim";
  this.QChoice[2] = "Oslo";
  this.QChoice[3] = "Haugesund";
  this.QChoice[4] = "Warsaw";
  this.QChoice[5] = "Budapest";
  this.QChoice[6] = "Bucharest";
  this.QChoice[7] = "Vienna";
  this.QChoice[8] = "Crete";
  this.QChoice[9] = "Nicosia";
  this.QChoice[10] = "Athens";
  this.QChoice[11] = "Saloniki";
  this.QChoice[12] = "Tehran";
  this.QChoice[13] = "Cairo";
  this.QChoice[14] = "Tripoli";
  this.QChoice[15] = "Baghdad";
  this.QChoice[16] = "Nairobi";
  this.QChoice[17] = "Mombasa";
  this.QChoice[18] = "Zanzibar";
  this.QChoice[19] = "Kampala";
  this.QChoice[20] = "Laos";
  this.QChoice[21] = "Harare";
  this.QChoice[22] = "Douala";
  this.QChoice[23] = "Lagos";
  this.QChoice[24] = "Bogota";
  this.QChoice[25] = "Cali";
  this.QChoice[26] = "Medellin";
  this.QChoice[27] = "Panama";
  this.QChoice[28] = "Havana";
  this.QChoice[29] = "Bridgetown";
  this.QChoice[30] = "Kingston";
  this.QChoice[31] = "Montego Bay";
  this.QChoice[32] = "Sydney";
  this.QChoice[33] = "Brisbane";
  this.QChoice[34] = "Melbourne";
  this.QChoice[35] = "Canberra";
  this.QChoice[36] = "Kabul";
  this.QChoice[37] = "Karachi";
  this.QChoice[38] = "Islamabad";
  this.QChoice[39] = "New Delhi";
  this.QChoice[40] = "Bergen";
  this.QChoice[41] = "Madrid";
  this.QChoice[42] = "Oslo";
  this.QChoice[43] = "Haugesund";
  this.QChoice[44] = "London";
  this.QChoice[45] = "Budapest";
  this.QChoice[46] = "Bucharest";
  this.QChoice[47] = "Vienna";
  this.QChoice[48] = "Crete";
  this.QChoice[49] = "Dublin";
  this.QChoice[50] = "Athens";
  this.QChoice[51] = "Saloniki";
  this.QChoice[52] = "Tehran";
  this.QChoice[53] = "Stockholm";
  this.QChoice[54] = "Tripoli";
  this.QChoice[55] = "Baghdad";
  this.QChoice[56] = "Nairobi";
  this.QChoice[57] = "Mombasa";
  this.QChoice[58] = "Copenhagen";
  this.QChoice[59] = "Kampala";
  this.QChoice[60] = "Warsaw";
  this.QChoice[61] = "Harare";
  this.QChoice[62] = "Douala";
  this.QChoice[63] = "Lagos";
  this.QChoice[64] = "Bogota";
  this.QChoice[65] = "Cali";
  this.QChoice[66] = "Medellin";
  this.QChoice[67] = "Rome";
  this.QChoice[68] = "New Delhi";
  this.QChoice[69] = "Bridgetown";
  this.QChoice[70] = "Kingston";
  this.QChoice[71] = "Montego Bay";
  this.QChoice[72] = "Sydney";
  this.QChoice[73] = "Brisbane";
  this.QChoice[74] = "Ottawa";
  this.QChoice[75] = "Canberra";
  this.QChoice[76] = "Kabul";
  this.QChoice[77] = "Karachi";
  this.QChoice[78] = "Islamabad";
  this.QChoice[79] = "Lisbon";


  // Set the correct answers
  this.QAnswer[0] = 3;
  this.QAnswer[1] = 2;
  this.QAnswer[2] = 2;
  this.QAnswer[3] = 3;
  this.QAnswer[4] = 1;
  this.QAnswer[5] = 4;
  this.QAnswer[6] = 1;
  this.QAnswer[7] = 2;
  this.QAnswer[8] = 4;
  this.QAnswer[9] = 3;
  this.QAnswer[10] = 3; // these answers are wrong - check them yourself!
  this.QAnswer[11] = 2;
  this.QAnswer[12] = 2;
  this.QAnswer[13] = 3;
  this.QAnswer[14] = 1;
  this.QAnswer[15] = 4;
  this.QAnswer[16] = 1;
  this.QAnswer[17] = 2;
  this.QAnswer[18] = 4;
  this.QAnswer[19] = 3;


  }


  Questions.prototype.generateQuiz = function() {
  var QCount = 0;
  var QNumber = 0;


  // Initialise the "questions available" table
  var QUsed = new Array(20);
  for (QCount=0; QCount<20; QCount++) {
  QUsed[QCount] = 1; // Marked as available
  }


  // Delete any existing questions
  //this.nukeExistingQuiz();
  this.anchor.innerHTML = "";


  var HTMLBlob = "<table>";


  // Build up the questions
  for (QCount=0; QCount<10; ) {
  QNumber = Math.floor(20 * Math.random());
  if (1 == QUsed[QNumber]) { // Still available?
  HTMLBlob += this.AddQuestion(QNumber, QCount);
  QCount++;
  QUsed[QNumber] = 0; // Marked as unavailable
  }
  }
  HTMLBlob += "</table>";
  this.anchor.innerHTML = HTMLBlob;
  }


  // This removes any existing quiz on the page
  Questions.prototype.nukeExistingQuiz = function() {
  if (null != this.anchor && null != this.anchor.childCount) {
  while (this.anchor.childCount > 0) {
  this.anchor.removeChild(this.anchor.childNodes[0]);
  }
  }
  }


  // Add this to the DOM
  Questions.prototype.AddQuestion = function(QNum, EntryNum) {
  // This is really naughty: you should use DOM stuff, and not
  // non-standard innerHtml ...
  var Ix;
  var HTMLBlob = "<tr><td><input type=\"checkbox\" id=\"check" + EntryNum + "\" checked=\"checked\"></td><td>"
  + "Question #" + QNum + ":</td><td>"
  + "<strong>" + this.QText[QNum] + "</strong></td><td><select id=\"answer" + EntryNum + "\" size=\"1\">"
  + "<option selected=\"selected\" value=\"0\">-- Select an answer --</option>"
  for (Ix=0; Ix<4; Ix++) {
  HTMLBlob = HTMLBlob + "<option value=\"" + Ix + "\">" + this.QChoice[QNum*4+Ix] + "</option>";
  }
  HTMLBlob = HTMLBlob + "</select></td></tr>";

  this.thisAns[EntryNum] = this.QAnswer[QNum];
  return HTMLBlob;
  }
  // Verify that all questions have been answered
  Questions.prototype.AreQuestionsAnswered = function() {
  var unanswered = 0;
  for (var Ix=0; Ix<10; Ix++) {
  this.Answer[Ix] = document.getElementById("answer" + Ix).selectedIndex;
  if (this.Answer[Ix] == 0) {
  unanswered++;
  }
  }
  return unanswered;
  }


  // Score the results
  Questions.prototype.ScoreIt = function() {
  var count = this.AreQuestionsAnswered();
  if (count > 0) {
  alert("You didn't answer " + count + " questions. Please try again.");
  count = 0;
  } else {
  for (var Ix=0; Ix<10; Ix++) {
  if (this.Answer[Ix] == this.thisAns[Ix]) {
  document.getElementById("check" + Ix).checked = false;
  count++;
  } else {
  document.getElementById("check" + Ix).checked = true;
  }
  }
  alert("You got " + count + " correct.");
  }
  return count;
  }
  </script>
  </head><body>


  <div id="quizblock"></div>


  <script type="text/JavaScript">
  var MyQuiz = new Questions("quizblock");
  MyQuiz.generateQuiz();
  </script>


  <input type="button" onclick="MyQuiz.ScoreIt();" value="Done">


  </body></html>[/JSS]
   
  نوشته شده توسط alamdarehosayn در ‏3 فوریه 2016

به اشتراک بگذارید