حذف فاصله ی ایجاد شده !؟

rahgouzar

Member
یه فاصله ای بوجود آمده بین بوردر و ابتدای صفحه میخوام این فاصله صفر باشه.


کد:
 <html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link rel="stylesheet" href="a.css" type="text/css">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="images/bg23.gif">
<table width="46%" border="0" height="585" align="center">
 <tr> 
  <td height="611" align="center" width="0%">&nbsp;</td>
  <td height="611" align="center" width="97%"><img src="images/test.jpg" width="445" height="594"><img src="images/ghgh.gif" width="19" height="345" align="top"></td>
  <td height="611" align="center" width="3%"> 
   <div align="center"></div>
  </td>
 </tr>
</table>
<table width="100%" border="0" align="center">
 <tr>
  <td width="100%" bgcolor="#EAEAEA" height="13"> 
   <div align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF" size="1"><font color="#CCCCCC"><b><font color="#C4C4C4">Copyright 
    (c) 2005 - 2006 veterinary azad university</font></b></font></font></div>
  </td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>

ممکن هست دلیل نشدنه به این خاطر باشه که من از Dream version 4. استفاده میکنم !؟
 
آخرین ویرایش:

Ali_ix

Well-Known Member
این کد کمک میکنه :

HTML:
<style>

body {
margin: 0px;
padding: 0px;
}

</style>

که باید داخل قسمت head قرار دهید.

یا از این کد استفاده کنید :
HTML:
<body style="margin:0px; padding0px;">

و یک فرم غیر استاندارد هم داره که نمیگم ! :D
 

bache +

Active Member
کد:
<body><style>

body {
margin: 0px;
padding: 0px;
}

</style>
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link rel="stylesheet" href="a.css" type="text/css">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="images/bg23.gif">
<table width="46%" border="0" height="585" align="center">
 <tr> 
  <td height="611" align="center" width="0%">&nbsp;</td>
  <td height="611" align="center" width="97%"><img src="images/test.jpg" width="445" height="594"><img src="images/ghgh.gif" width="19" height="345" align="top"></td>
  <td height="611" align="center" width="3%"> 
   <div align="center"></div>
  </td>
 </tr>
</table>
<table width="100%" border="0" align="center">
 <tr>
  <td width="100%" bgcolor="#EAEAEA" height="13"> 
   <div align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF" size="1"><font color="#CCCCCC"><b><font color="#C4C4C4">
		Copyright (c) 2005 - 2006 veterinary azad university</font></b></font></font></div>
  </td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>
تست شد جواب داد(فرانت پيج)(همين كه علي جان گفت درست بيد تاييد وشد كد اول استفاده از استايل البته اگه بخواي چيزي به بالاي صفحه اضافه كني به مشكل ميخوري):wink:
 

جدیدترین ارسال ها

بالا