جهانسل هنوز قراردادی نبسته است

PhonieX

مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6


مجد منش گفت: جهانسل هنوز موفق نشده که قرارداد یا پروژه ای را ازسر بگیرد.


عضوسندیکای مخابرات در گفتگو با خبرنگار آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) افزود:در زمان حاضر فعالیتهای در دست انجام داریم تا بتوانیم با برخی شرکتهای مخابراتی قرارداد امضا کنیم اما هنوز در پروژه ای شرکت نکرده ایم .
وی گفت: در مدت زمانی که جهانسل تاسیس شده بیشتر مخابراتی ها در انتظار بودند که پروژه های آن را مشاهده کنند اما اعضای جهانسل بر این باورند که تا قراردادی امضا نشده درست نیست موضوع آن را با رسانه ها و دیگران در میان بگذارند.
منبع
 

جدیدترین ارسال ها

بالا