افزونه جستجو در فایل html

m javad

کاربر متخصص
با سلام به دوستان

قبلا یه نمونه ای رو یکی از بیلدر کارها ساخته بود که داخل فایل html رو مورد جستجو قرار میداد و اولین مورد پیدا میکرد
خب خیلی محدود بود
من قبلا در جواب سوال یکی از دوستان اون رو قرار داده بودم:
جستجو در ميان فايل هاي html

بعد از اون مورد یه چند باری از طرف دوستان فروم ایمیل دریافت کردم که چطور میشه اون کار رو کامل تر کرد

یه وقتی پیدا کردم و یه نمونه ساده رو برای دوستان آماده کردم
البته الگوریتم کار من با اون نمونه قبلی کاملا متفاوت هست

توی این نمونه کاربر میتونه تنظیمات خاصی رو برای موارد یافت شده مشخص کنه
مثلا تعداد کل موارد یافت شده رو برمیگردونه
میتونه کل موارد یافت شده رو تغییر رنگ بده یا تعداد دلخواهی رو
میتونه رنگ متن و پشت زمینه متن موارد یافت شده رو انتخاب کنه
میتونه استایل رو برای بلد بودن و عادی بودن و اندازه فونت و نوع فونت رو برای موارد یافت شده مشخص کنه
میتونه برای موارد یافت شده tooltip بزاره
و همچنینی برای موارد یافت شده actionخاصی رو تعریف کنه

attachment.php
attachment.php


این جستجو مثل نمونه قبلی برای صفحات تک صفحه ای قابل اجراهست مثلا برای نمونه هایی از صفحات که توسط بروزر ها ذخیره میشه و اطلاعات رو از چند فایل میخونه (Styl.css و ...) نتیجه درست به همراه نداره!:-?
نمونه الگوریتم جستجو رو ضمیمه کردم:

کد:
[LEFT]Address$='<Embedded>\test.htm'
file$='<Temp>\temp.htm'
SongListSave("SongList","<Temp>\temp.htm")
nola=NOL(Address$)
numT=0
For j=1 To nola
 line$=StrFromFile(Address$,j,1)
 len=LEN(line$)
 l1$=''
 len3=LEN(EditBox$)
 form=0
 final$=''
 len4=len-len3+1
 Te$=StrCopy(line$,len4,len)
 If (Te$=EditBox$) Then
  line$=line$+' '
 End
 For i=1 To len
  Rl=POS(EditBox$,line$)
  If (Rl=0) Then
   final$=final$+line$
   Break()
  End
  R3=Rl-1
  T1$=StrCopy(line$,1,R3)
  If (R3=0) Then
   T1$=''
  End
  R2=Rl+len3
  T2$=StrCopy(line$,R2,len)
  If (R2>len) Then
   T2$=''
  End
  R1t$=CHAR(R1)+T1$
  R2t$=CHAR(R2)+T2$
  For m=1 To len
   h$=StrCopy(T2$,m,1)
   If (h$='>') Then
    form=1
    Break()
   End
   If (h$='<') Then
    form=0
    Break()
   End
  Next m
  titel$='</title>'
  Tl=POS(titel$,line$)
  If (Tl<>0) Then
   form=1
  End
  line$=T2$
  If (form=1) Then
   final$=final$+T1$+EditBox$
  Else
   numT=numT+1
   title$='result ('+CHAR(numT)+') = '+tool$
   If (Boldform=0) Then
    bold$=''
   Else
    bold$='font-weight:bold;'
   End
   If (Boldform=0) Then
    bold$=''
   Else
    bold$='font-weight:bold;'
   End
   SizeT$='font-size:'+Size$+'pt;'
   FontT$='font-family:'+Font$+';'
   If (Tooltipmode=0) Then
    title$=''
   End
   If (Actionmode=0) Then
    Act$='javascript:void();'
   Else
    Act$=Actt$
   End
   If (allsearch=0) Then
    If (numT=<NS) Then
     If (Actionmode=1|Tooltipmode=1) Then
      final$=final$+T1$+'<a href="'+Act$+'" title="'+title$+'"><span style="color: '+Color1$+';'+FontT$+SizeT$+bold$+'" style="background-color:'+Color$+';">'+EditBox$+'</span></a>'
     Else
      final$=final$+T1$+'<span style="color: '+Color1$+';'+FontT$+SizeT$+bold$+'" style="background-color:'+Color$+';">'+EditBox$+'</span>'
     End
    Else
     final$=final$+T1$+EditBox$
    End
   Else
    If (Actionmode=1|Tooltipmode=1) Then
     final$=final$+T1$+'<a href="'+Act$+'" title="'+title$+'"><span style="color: '+Color1$+';'+FontT$+SizeT$+bold$+'" style="background-color:'+Color$+';">'+EditBox$+'</span></a>'
    Else
     final$=final$+T1$+'<span style="color: '+Color1$+';'+FontT$+SizeT$+bold$+'" style="background-color:'+Color$+';">'+EditBox$+'</span>'
    End
   End
  End
 Next i
 ReturnVal=StrToFile(file$,final$,TRUE,TRUE)
 ** ReturnVal=StrToLine(file$,final$,j,TRUE)
Next j
DisplayValue("Text1","numT")
Browser("Browser","<Temp>\temp.htm")
[/LEFT]
 

پیوست ها

 • Html Search.zip
  3.7 کیلوبایت · بازدیدها: 58
 • pic.jpg
  pic.jpg
  66 کیلوبایت · بازدیدها: 56

جدیدترین ارسال ها

بالا