جابجایی

elhamtaherian

New Member
سلام
دربرنامه ایلستریتوروقتی می خواهم بازوهایی شکلی را بگیرم وآن را کوچک بزرگ کنم بازوهای آن ناپدید می شوند ونمی توانم دقیق آنها را جابجاکنم میشه من رو راهنمایی کنین
 

جدیدترین ارسال ها

بالا