تنظیم dns و پورت super email sender

Ehssan_it

Well-Known Member
در نرم افزار سوپر ایمیل سندر با ایمیل یاهو م یخوام انبوه بفرستم
dns
پورت
رو چی تنطیم کنم ؟

smtp هم که smtp.mail.yahoo.com هست اگه تغییر کرده لطفا بفرمایید ؟
 

جدیدترین ارسال ها

بالا