تلفن همراه Nexus One محصول شرکت Google

Ayub.S

Member
Nexus One زنگ خطری برای بزرگان تلفن های همراه!


اخبار اختصاصی سریر سرویس - تلفن همراه Nexus One محصول شرکت Google که پس از سر و صداهای فراوان و حجمی از انواع و اقسام شایعات بالاخره در هفته گذشته بطور رسمی به بازار تلفن های همراه هوشمند معرفی شد، علیرغم آنچه همگان آن را سرگرمی Google می نامیدند، در حال تبدیل شدن به یکی از زمینه های فعالیت اصلی این شرکت است تا از این پس همگان بدانند که Google برای سرگرمی کاری نمی کند!

[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]شرکت Google که در آخرین بیانیه رسمی خود اعلام کرده است که نسل بعدی Nexus One به احتمال بسیار زیاد به صفحه کلید کامل مجهز خواهد بود به شکل ضمنی زنگ خطر را برای Blackberry بصدا در می آورد تا پس از Apple، این شرکت نیز آماده رقابت با بزرگترین شرکت اینترنتی دنیا باشد که البته این روزها به هر گوشه از دنیای اطلاعات و ارتباطات سرک می کشد. اگرچه هنوز زمان دقیق عرضه نسل بعدی تلفن همراه شرکت Google مشخص نشده است، اما با توجه به استقبال صورت گرفته از Nexus می توان پیش بینی کرد که فاصله زیادی تا ورود آن نخواهیم داشت.[/FONT]
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]تنها نکته باقی مانده آنکه بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی ورود شرکت Google به این عرصه را در جهت اهداف این شرکت برای گسترده سازی سرویس های آنلاین خود و حصول اطمینان از کارکرد مناسب آن روی تلفن های همراه می دانند که برای اثبات آن بایستی منتظر سرویس های ویژه Google برای تلفن های همراه بود.[/FONT]
 

جدیدترین ارسال ها

بالا