تفاوت سیم فاز و نول چیست؟

mona mohamadi

New Member
برای روشن نمودن یک وسیله الکتریکی باید یک مدار بسته داخل آن قرار داشته باشد. سیم فاز یک سیم مثبت است که بار الکتریکی دارد. سیم نول نیز همان سیم هادی است که باتوجه به ساختار، به سیم فاز شباهت دارد. اگر به طور کلی بخواهیم به سؤال پاسخ بدهیم، می توانیم بگوییم که فاز یک نوع منبع تغذیه جامع است که و نول مانند یک مسیر بازگشتی فرآیند کار را انجام می دهد. لازم به ذکر است که باتوجه به رنگ سیم فاز و نول می توان این دو سیم را از یکدیگر متمایز نمود. در مقاله تفاوت سیم فاز و نول چیست، به طور مفصل تری به تفاوت های این دو سیم پرداخته شده است.

تفاوت سیم فاز و نول
 

جدیدترین ارسال ها

بالا