تعیین اول بودن عدد در++c

netbia

New Member
سلام دوستان
لطفا تو نوشتن این کد کمک کنید
برنامه ای که عدد بگیره و مشخص کنه که عدد اوله یا نه البته تو کد نباید از حلقه ی for استفاده بشه :-?
ممنون
 

the_king

مدیرکل انجمن
سلام دوستان
لطفا تو نوشتن این کد کمک کنید
برنامه ای که عدد بگیره و مشخص کنه که عدد اوله یا نه البته تو کد نباید از حلقه ی for استفاده بشه :-?
ممنون

با حلقه while
کد:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

int main()
{
  int n, i = 2;
  cin >> n;
  while (i < n)
  {
    if (n % i == 0)
      break;
    i++;
  }
  if (i < n)
    cout << "No, is not prime.";
  else
    cout << "Yes, is prime.";
  getch();
  return 0;
}

با حلقه do while
کد:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

int main()
{
  int n, i = 1;
  cin >> n;
  do
  {
    if ((n % i == 0) && (i > 1))
      break;
    i++;
  } while (i < n);
  if (i < n)
    cout << "No, is not prime.";
  else
    cout << "Yes, is prime.";
  getch();
  return 0;
}

با حلقه goto
کد:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

int main()
{
  int n, i = 2;
  cin >> n;
myloop:
  if ((i < n) && (n % i > 0))
  {
    i++;
    goto myloop;
  }
  if (i < n)
    cout << "No, is not prime.";
  else
    cout << "Yes, is prime.";
  getch();
  return 0;
}
 

mortezadavoodi

New Member
با حلقه while
کد:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

int main()
{
  int n, i = 2;
  cin >> n;
  while (i < n)
  {
    if (n % i == 0)
      break;
    i++;
  }
  if (i < n)
    cout << "No, is not prime.";
  else
    cout << "Yes, is prime.";
  getch();
  return 0;
}

با حلقه do while
کد:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

int main()
{
  int n, i = 1;
  cin >> n;
  do
  {
    if ((n % i == 0) && (i > 1))
      break;
    i++;
  } while (i < n);
  if (i < n)
    cout << "No, is not prime.";
  else
    cout << "Yes, is prime.";
  getch();
  return 0;
}

با حلقه goto
کد:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

int main()
{
  int n, i = 2;
  cin >> n;
myloop:
  if ((i < n) && (n % i > 0))
  {
    i++;
    goto myloop;
  }
  if (i < n)
    cout << "No, is not prime.";
  else
    cout << "Yes, is prime.";
  getch();
  return 0;
}


سلام
میشه بی زحمت برنامه رو با switch هم بنویسید
 

the_king

مدیرکل انجمن

سلام
میشه بی زحمت برنامه رو با switch هم بنویسید

switch می تونه به کد اضافه بشه، ولی کاربردی در موضوع سوال نداره. موضوع سوال به حلقه تکرار احتیاج داره،
اینجا switch جای for / while / do while / goto رو نمی گیره چون for / while / do while / goto قابلیت ایجاد حلقه تکرار دارند،
ولی switch نمی تونه حلقه تکرار بسازه.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا