تست mmpi

mobina74

New Member
آزمون mmpi برای شناخت و درک نیم رخ های شخصیتی افراد به کار برده می شود . استفاده های بسیار زیادی از این آزمون می توان کرد. یکی از این استفاده ها آن است که مثلا رئیس شرکتی می خواهد کارمندان خود را بهتر و بیشتر بشناسد برای همین دلیل آزمونی برقرار می کند که در طی این آزمون نیم رخ شخصیتی آنان را بهتر می شناسد و بعد از برگزاری آزمون دیگر طرز رفتاری مناسب با هر فردی دارد . وقتی کارفرما با برگزاری آزمون mmpi درک درستی از کارمندان خود داشته باشد فضای کار به فضایی دلنشین تر و زیبا تر تبدیل خواهد شد و به مرور زمان افراد در حال کار در آن شرکت به درک درست و متقابلی از یکدیگر می رسند و دیگر رفتاری متعالی درستی از هم دارند و این اتفاق برای هر کارفرمایی بسیار والا و با ارز می باشد .
 

جدیدترین ارسال ها

بالا