تست بندر گشتالت

تینا 26

New Member
تست بندر گشتالت یکی از تست‌هایی است که در حوزه‌ی عصب و روان‌شناختی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تست توسط لورتا بندر برای کودکان طراحی شده است.
قصد او از طراحی این تست ارزیابی ادراکی و حرکتی کودکان بوده است. کاربرد اصلی این تست تشخیص آسیب‌های مغزی در کودکان است. علاوه بر این برای ارزیابی آمادگی کودکان برای ورود به مدرسه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
https://www.drshaghayeghdarvishi.ir/test/
 

جدیدترین ارسال ها

بالا