تحصیل در مجارستان

هزینه زندگی در شهرهای مختلف مجارستان مثل سایر کشورهای اروپا با هم متفاوت میباشد ، برای مثال هزینه زندگی ماهیانه در شهر بوداپست به طور متوسط برای هر نفر حدود 600 یورو و در شهرهای پچ و سگد 500 یورو است.
تحصیل در مجارستان
 

جدیدترین ارسال ها

بالا