تجهیزات دندانپزشکی

oreocat

New Member
در جراحی دندان از چه نوع تجهیزات دندانپزشکی استفاده می شود؟

برخی مواقع دندانپزشک پس از انجام معاینه دندان تشخیص به نیاز جراحی برای رفع مشکل می دهد. برای انجام جراحی بر روی دندان، دندانپزشک نیاز به ابزار و تجهیزات مخصوصی دارد. برخی از این تجهیزات دندانپزشکی که در جراحی های دندان به کار می روند شامل ابزار عمومی می شوند و برخی ابزار و تجهیزات تخصصی تر مانند پیزو سرجری، موتور جراحی، ساکشن جراحی و دیگر تجهیزات دندانپزشکی هستند.

پایا مدیکال مرجعی تخصصی در ارائه تجهیزات دندانپزشکی می باشد.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا