تجهیزات استخر

sanaz99

New Member
تجهیزات استخر شامل تمامی دستگاه ها و وسایلی است که به منظور تصفیه، کنترل دما و گردش آب در استخر مورد استفاده قرار می گیرند. آب استخر هنگامی که از طریق لوله ها به موتورخانه و تصفیه خانه می رسد، پس از عبور از تجهیزات استخر، دوباره به کاسه استخر باز می گردد و این روند به همین ترتیب ادامه می یابد.

از جمله مهمترین و اصلی ترین
تجهیزات استخر می توان به فیلتر شنی اشاره کرد. فیلتر شنی از جمله تجهیزاتی است که در تصفیه خانه استخر نصب شده و وظیفه تصفیه فیزیکی آب را بر عهده دارد. فیلتر شنی تمامی ضایعات و آلودگی های فیزیکی آب را تصفیه می کند و آب استخر را از لحاظ فیزیکی، از هرگونه آلودگی پاک می کند.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا