تاریخچه تکنولوژی؛ موبایل در ایران، از آغاز تا امروز

ertebatat

New Member
یک دهه پس از ظهور پدیده تلفن سیار در جهان، ایران نیز در سال 1354-1355 در صدد استفاده از این سیستم بر آمد.
یک دهه پس از ظهور پدیده تلفن سیار در جهان، ایران نیز در سال 1354-1355 در صدد استفاده از این سیستم بر آمد و با بررسی هایی که از سوی شرکت مخابرات ایران و کارشناسان خارجی صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که ایران سالانه کشش جذب 4 تا 5 هزار مشترک را دارد و اجرای طرح با 1000 شماره پیش بینی شد اما این تلاش در آن زمان ناکام ماند./ برای شنیدن صوت مورد نظر به سایت رادیو اینترنتی ایران صدا به این آدرس مراجعه نمایید.http://www.iranseda.ir/FullItem/?g=458686
 

جدیدترین ارسال ها

بالا