تاثیرات مثبت و منفی گردشگری حیات وحش چیست ؟

تاثیرات مثبت
  • ترمیم زیستگاه و محیط زیست
  • کمک‌های مالی
  • تداوم تولیدمثل گونه‌های در معرض انقراض
  • بهبود رفتار گردشگران
  • کاهش شکار غیرقانونی
تاثیرات منفی
گردشگری حیات وحش، با تمام فوایدی که به همراه دارد، دارای آثار منفی نیز است. این نوع گردشگری می‌تواند به اختلال در رفتار طبیعی حیوانات منجر شود. نفوذ بیش از حد گردشگران به قلمروهای حیوانات ممکن است آنها را ترسانده و رفتار غیرعادی را به وجود آورده و از طرف دیگر، افزایش نرخ ساخت و ساز هتل‌ها و اقامتگاه‌ها در محیط طبیعی، به خصوص در جنگل‌های بارانی، ممکن است به تخریب محیط زیست و از بین بردن محل سکونت حیوانات منجر شود.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا