تابع جستجوي يك زير رشته در يك رشته ديگر - سی

saeid_mo

New Member
1 تابع جستجوي يك زير رشته در يك رشته ديگر؟
جواب منو بديد ممنون ميشم
 

the_king

مدیرکل انجمن
تابع ()strstr مکان اولین موقعیت یک رشته در رشته دیگری را برمی گرداند (بصورت یک اشاره گر) :

کد:
char *[B]strstr[/B](const char *s1, const char *s2);
پروتوتایپ این تابع در string.h معرفی شده است و اگر رشته مورد نظر پیدا نشود مقدار null را بر می گرداند.
s2 رشته ای است که در s1 دنبالش می گردیم.

مثلا :
کد:
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
   char *str1 = "Borland International", *str2 = "nation", *ptr;

   ptr = [B]strstr[/B](str1, str2);
   printf("The substring is: %s\n", ptr);
   return 0;
}
 

جدیدترین ارسال ها

بالا