بیش فعالی و کمبود توجه در کودکان

zakeri1

New Member
اختلال بیش فعالی و کمبود توجه شایع ترین اختلال روانی در کودکان، ناشی از اختلال رشد عصبی است که علائم و نشانه های مختلفی را از خود نشان می دهد . کودکان مبتلا به این اختلال، بیش از حد فعال هستند و قادر به کنترل انگیزه های ناگهانی و تحریک پذیری خود نیستند و یا در توجه کردن و تمرکز مشکل دارند . این اختلال معمولا در سال های اولیه مدرسه، هنگامی که کودک در توجه کردن دچار مشکلاتی می شود، تشخیص داده می شود . با گذراندن دوره کودکی، اختلال بیش فعالی و کمبود توجه خود به خود بهبود می یابد اما در %60 موارد ممکن است این اختلال به بزرگسالی منتقل گردد . این اختلال در پسران شایع تر از دختران است .
برخی از نشانه های اختلال بیش فعالی و کمبود توجه :

بهترین روانپزشک اظهار می نماید که برخی از نشانه های اختلال بیش فعالی و کمبود توجه به شرح زیر می باشد :
- صحبت نمودن بی وقفه
- مشکل در انتظار کشیدن برای نوبت
- قطع حرف دیگران یا دخالت بدون اجازه در کارهایشان
- فراموشکاری در انجام فعالیت های روزانه
- عدم تمرکز در انجام وظایف یا بازی
- مشکل در سازماندهی وظایف و فعالیت ها
- دویدن، شلوغ کردن و بالا و پایین پریدن در شرایطی که چنین رفتارهایی نامناسب تلقی می شود .
- بلند شدن و حرکت کردن در شرایطی که انتظار می رود فرد یکجا بنشیند، مثلا در کلاس درس یا محل کار
برای تشخیص اختلال بیش فعالی و کمبود توجه باید به
روانپزشک مراجعه نمود . بسیاری از والدین و مربیان مدرسه در تشخیص دچار اشتباهاتی می شوند . شلوغی و شیطنت کودکان به معنای وجود اختلال بیش فعالی و کمبود توجه نخواهد بود .
 

جدیدترین ارسال ها

بالا