بیرون کشیدن یک جدول خاص از کد html

سلام دوستان من می خواستم یک regex بنویسم که یک جدول خاص رو از کد بیرون بکشم.کد جدول من اینجوری شروع میشه
کد:
<div id="table5" style="position:absolute; overflow:hidden; left:20px; top:500px; width:775px; height:3236px; z-index:23; background-color:#234575">
<div class="wpmd">
<div><table bordercolorlight="#C0C0C0" bordercolordark="#808080" bgcolor="#003366" border="1" cellspacing="0">
<tbody><tr valign="top">
هرکسی می دونه چطور این جدول رو بکشم بیرون لطفا الگوشو اینجا بنویسه
 
این کد کجاش مشکل داره؟
PHP:
include('simple_html_dom.php');
    $html = file_get_html('http://www.songslover.com/tracks/');
    $res = $html->find('div[style="position:absolute; overflow:hidden; left:20px; top:500px; width:775px; height:3324px; z-index:23; background-color:#234575"]');
    var_dump($res);
 

جدیدترین ارسال ها

بالا