به نظر شما این کد مشکل امنیتی دارد؟

Webber

Well-Known Member
سلام دوستان
می خواستم بدونم به نظر شما این قطعه کد مشکل امنیتی دارد (یا مشکلات دیگر) یا نه؟

PHP:
 switch($_SESSION['color']) 
 {
  case 'green':$colorfile='gr';break;
  case 'pink':$colorfile='pi';break;
  default :$colorfile='gr';break;
 }
 require_once ('colors/'.$colorfile.'.php');

ممنون
 
سلام دوستان
می خواستم بدونم به نظر شما این قطعه کد مشکل امنیتی دارد (یا مشکلات دیگر) یا نه؟

PHP:
 switch($_SESSION['color']) 
 {
  case 'green':$colorfile='gr';break;
  case 'pink':$colorfile='pi';break;
  default :$colorfile='gr';break;
 }
 require_once ('colors/'.$colorfile.'.php');
ممنون

نه ! فکر نمیکنم !!
ولی این یکی امن تره !! یعنی یخورده امن تزش کردم همون کدتو !!

PHP:
<?php

$colors = array ('green','pink');

 if(in_array($_SESSION['color'],$colors) );
  require_once get_color_switch($_SESSION['color']) ;

 function get_color_switch ($color) {

  switch($color) 
 {
  case 'green':$colorfile='gr';break;
  case 'pink':$colorfile='pi';break;
  default :$colorfile='gr';break;
 } 

 $colorfile = 'colors/'.$colorfile.'.php' ;
  return $colorfile ;

?>
 

Leila Raeeisi

New Member
می دونم که اینجا جاش نیست ولی یه سوال داشتم چطوری می شه در مشخصه picture box عکس را به اندازه آن درآورد
 

yakoza

Well-Known Member
نیاز به این همه پیچوندن نبود

PHP:
switch ($_SESSION['color']) {
  case 'green':
    $colorfile = 'gr';
    break;
  case 'pink':
    $colorfile = 'pi';
    break;
  default:
    $colorfile = 'gr';
    break;
}
if(file_exists($file='colors/' . $colorfile . '.php'))
{
	require_once ($file);
}else
{
	echo "error";
}
 

جدیدترین ارسال ها

بالا