برگشتن به خط اول در vb

Majid 3D

Member
با سلام.
فرض کنید که من یه برنامه ساختم که در حالت لود فرم یک اینپوت باکس به نمایش در میاد و کاربر شعاع یک دایره رو میده و در نهایت مساحت دایره حساب میشه ... حالا من یک ام اس جی باکس گذاشتم که از کاربر میپرسه میخوای یک شعاع دیگه بدی یا نه ، در صورتی که بزنه روی نه از برنامه خارج میشه ولی من میخوام برای جواب یس یا بله کدی بنویسم تا دوباره از اولین کد شروع کنه. یعنی دوباره اینپوت باکس رو نشون بده. در حقیقت میشه گفت که برنامه رو ریست بده.
 

the_king

مدیرکل انجمن
برای اینکار می توانید از یک حلقه Do و Loop کمک بگیرید :

کد:
Private Const pi As Double = 3.14159265358979

Private Sub Form_Load()
  Dim r As Double, s As Double
  [B]Do[/B]
    r = Val(InputBox("Please enter radius :", "Radius"))
    If r = 0 Then [B]Exit Do[/B]
    s = pi * r ^ 2
  [B]Loop[/B] While MsgBox("Circle space = " & s & vbNewLine _
  & "Are you want to try again?", vbYesNo, "Space") = vbYes
  End
End Sub
 

جدیدترین ارسال ها

بالا