برنامه نمایش اعداد با مضرب 3 و 7 در سی شارپ

Mobedi

New Member
ممنون میشه یه برنامه هم بنویسید که هشت عدد رو از ورودی بگیره و مضرب ۳ و ۷ رو چاپ کنه
 

the_king

مدیرکل انجمن
ممنون میشه یه برنامه هم بنویسید که هشت عدد رو از ورودی بگیره و مضرب ۳ و ۷ رو چاپ کنه
اول یک شیء StringBuilder میسازیم که اعداد خروجی رو داخلش ذخیره کنه تا در نهایت نمایش بدهیم :
کد:
      var s = new StringBuilder();
بعد یک پیام برای دریافت اعداد نمایش می دهیم :
کد:
      Console.WriteLine("Please enter 8 numbers :");
اگر بخواهیم اعداد رو تک تک دریافت کنیم و در انتهای دریافت هر کدوم کلید Enter رو فشار بدهیم یک حلقه می سازیم که 8 بار تکرار بشه و هر بار یک عدد دریافت کنه :
کد:
      for (var i = 0; i < 8; i++)
      {
        var n = int.Parse(Console.ReadLine());
ولی اگر بخواهیم اعداد رو یکجا و در یک سطر دریافت کنیم که فرضا بین شون کاراکتر فاصله یا ویرگول (Comma) دریافت بشه، اول سطر رو دریافت می کنیم و بعد اعداد رو تفکیک می کنیم :
کد:
      var input = Console.ReadLine().Split(new char[] {',', ' '}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
      foreach (var text in input)
      {
        var n = int.Parse(text);
حالا عدد n را بررسی می کنیم و اگر شرط برقرار بود به s اضافه اش می کنیم تا در انتها نمایش داده شود.
اگر بخواهیم اعدادی انتخاب بشوند که همزمان مضرب 3 و 7 باشند، هم می توانیم مضرب 3 * 7 یعنی 21 بودن را بررسی کنیم :
کد:
        if ((n % 21) == 0)
        {
          s.AppendLine(n.ToString());
        }
      }
و هم می توانیم مضرب 3 و 7 بودن رو جدا جدا بررسی کنیم :
کد:
        if (((n % 3) == 0) && ((n % 7) == 0))
        {
          s.AppendLine(n.ToString());
        }
      }
ولی اگر مضرب 3 یا مضرب 7 بودن کفایت می کند (لازم نیست که همزمان مضرب هر دو باشد) بجای && (AND) از || (OR) استفاده می کنیم :
کد:
        if (((n % 3) == 0) || ((n % 7) == 0))
        {
          s.AppendLine(n.ToString());
        }
      }
و خروجی s را نمایش می دهیم و منتظر فشار یک کلید می مانیم :
کد:
      Console.WriteLine("Output :");
      Console.WriteLine(s.ToString());
      Console.WriteLine("Press any key to continue.");
      Console.ReadKey();
کد:
    static void Main(string[] args)
    {
      var s = new StringBuilder();
      Console.WriteLine("Please enter 8 numbers :");
      var input = Console.ReadLine().Split(new char[] {',', ' '}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
      foreach (var text in input)
      {
        var n = int.Parse(text);
        if (((n % 3) == 0) || ((n % 7) == 0))
        {
          s.AppendLine(n.ToString());
        }
      }
      Console.WriteLine("Output :");
      Console.WriteLine(s.ToString());
      Console.WriteLine("Press any key to continue.");
      Console.ReadKey();
    }
کد:
    static void Main(string[] args)
    {
      var s = new StringBuilder();
      Console.WriteLine("Please enter 8 numbers :");
      for (var i = 0; i < 8; i++)
      {
        var n = int.Parse(Console.ReadLine());
        if (((n % 3) == 0) || ((n % 7) == 0))
        {
          s.AppendLine(n.ToString());
        }
      }
      Console.WriteLine("Output :");
      Console.WriteLine(s.ToString());
      Console.WriteLine("Press any key to continue.");
      Console.ReadKey();
    }
 

جدیدترین ارسال ها

بالا