برنامه جمله سازي

aira

Member
نمي دونم اينجا كسي از تبريز هست كه استاد فرهنگ مهر رو بشناسه يا نه؟؟
اگه كسي ميشناسه به من بگه سوالهاي c++رو چه جوري ميده چون احساس ميكنم بدبخت شدم!!
يك سوال داشتم در مورد اشاره گر و رشته ها.عقل بنده هرچي روش فكر كردم به جايي نرسيد .فقط بگين چه جوري بايد شروع كنم چون اصلا از مسئله سر در نميارم(فردا امتحان دارم...بيچاره شدم!!)
سوال:
برنامه اي به زبان c++ بنويسيد كه از مولد عدد تصادفي براي ايجاد جملات استفاده كند.برنامه بايد از چهار آرايه از نوع اشاره گر به char به نام هايarticle,noun,verb,preposition استفاده كند.برنامه بايد با انتخاب يك كلمه به صورت تصادفي از هر آرايه به ترتيب زير يعنيarticle,noun,verb,preposition,articleوnoun يك جمله ايجادكند.پس از انتخاب هر كلمه؛بايد كلمات قبلي را در يك آرايه به هم متصل كند كه به اندازه كافي بزرگ است كه ميتوان تمام جمله را درخود ذخيره كند.كلمات بايد با فضاي خالي از هم جدا شوند.وقتي جمله نهايي در خروجي چاپ شد بايد با حروف بزرگ شروع شود و با نقطه تمام شود.برنامه بايد 20 جمله توليد كند.

خب حالا كي ميتونه كمكم كنه؟؟؟؟؟
منبع سوال كتاب Deitel & Deitel(ص 415)
 

MnavidM

Active Member
سلام.

تو كدوم قسمتش مشكل داريد ؟

- الآن تو ياهو On هستم ؛ خواستي Pm بده . بعدا نتيجه رو هم اينجا مي نويسيم .

موفق باشي.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا