باگ در php؟ / یک چیز جالب؟

Y.P.Y

Well-Known Member
سلام،
تابع زیر، مربوط به یک کلاس MySQL هستش که خطا رو بصورت ساده Exit می کنه...
امتحانش کنید ببینید چه خروجی میده؟
PHP:
final private static function _Error($Str_CalledFunction= __function__)
{
    return(exit($_SERVER['SERVER_SOFTWARE'] . ' ' . basename(__file__) . ' ' . (string)$Str_CalledFunction . ' ' . __line__ . ' ' . mysql_error() | -9999 . false . null . ThisIsNotAVariable));
}
با توجه به این خط: mysql_error() | -9999 . false . null . ThisIsNotAVariable
OS: Redhat Linux/Windows Xp SP2
PHP: 4/5
Server: Apache 2
 
آخرین ویرایش:

sunrise

Member
جالبه! حتي اين مشکل فقط هنگامي که توي کلاس واقع ميشه هم اکتفا نمي کنه! اين رو تست کنيد:
PHP:
print('[' . $_SERVER['SERVER_SOFTWARE'] . '] [' . basename(__file__) . '] [' . (string)$Str_CalledFunction . '] [' . __line__ . '] [' . mysql_error() | -9999 . false . null . ThisIsNotAVariable . '].');
البته اگه اون قسمت بصورت زير نوشته بشه، مشکل حل ميشه:
PHP:
return(exit('[' . $_SERVER['SERVER_SOFTWARE'] . '] [' . basename(__file__) . '] [' . (string)$Str_CalledFunction . '] [' . __line__ . '] [' . (mysql_error() | -9999 . false . null . ThisIsNotAVariable) . '].'));
 

Y.P.Y

Well-Known Member
سلام،
جالبتر اینه که با داشتن متن ThisIsNotAVariable خشک و خالی، PHP اصلاً Abort نمیده!!
نه Warning, نه Notice، نه Fatal... :shock:
 

Y.P.Y

Well-Known Member
PHP ردش کرد، گفت باگ نیست.
میگه با Support تماس بگیرید!
lol :wink:
 

جدیدترین ارسال ها

بالا