این شبکه ها چی هستند ؟

ARTA_ADOBE CO

Active Member
من یه سری اطلاعات درباره شبکه های زیر و ضعیت آنها در ایران میخواستم :
Wifi
Gprs
Gsm
 

جدیدترین ارسال ها

بالا