اهمیت بازاریابی ایمیلی برای کسب و کار های کوچک

vid.services

New Member
ایمیل مارکتینگ به صاحبان مشاغل اجازه می دهد تا با هزینه اندک، به تعداد زیادی از مصرف کنندگان دسترسی پیدا کنند.

برای صاحبان مشاغل کوچک با بودجه محدود، این امر باعث می شود انتخاب بهتری نسبت به کانال های سنتی بازاریابی مانند تلویزیون و رادیو داشته باشند.

لازم نیست حرف ما را برای این موضوع بپذیرید.
یک مطالعه مشترک از Shop.org و تحقیقات فارستر نشان داد که 85٪ از فروشندگان آمریکایی بازاریابی از طریق ایمیل را یکی از مؤثرترین تاکتیکهای خرید مشتری می دانند.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا