انواع جرائم مربوط به مواد مخدر

parisa-1367

New Member
مواردی که مطابق ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر جرم محسوب می شوند:

1- کشت مطلق خشخاش و کوکا و شاهدانه برای تولید مواد مخدر یا روانگردان صنعتی غیر دارویی.

2- واردات ، ارسال ، صادرات و تولید و ساخت انواع مواد روانگردان صنعتی مخدر یا غیر دارویی.

3- تولید ، ساخت ، فروش و نگهداری ابزار و تجهیزات مربوط به ساخت و استفاده از داروها یا مواد روانگردان صنعتی غیر دارویی.

4- خرید و فروش ، ذخیره ، حمل ، توزیع ، مخفی سازی و ترانزیت انواع داروها یا مواد روانگردان صنعتی غیر دارویی.

5- ایجاد یا مدیریت مکان هایی برای استفاده از داروها یا مواد روانگردان صنعتی غیر دارویی.

6. استفاده از مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی به هر شکل و به هر وسیله ای ، مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است.

7- از بین بردن (مخفی شدن) یا پنهان كردن (پنهان كردن) دلایل جرم مجرمان مواد مخدر.

8. فرار یا پناه دادن به متهمان ، محکومان مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر دارویی که تحت تعقیب یا دستگیری هستند.

9- قرار دادن مواد مخدر یا ابزارهای روانگردان صنعتی (دارویی) غیر دارویی در مکانی به قصد متهم کردن دیگری

وب سایت حامیان عدالت
 

جدیدترین ارسال ها

بالا