امداد خودرو اریا مهر

signco

New Member
حمل خودرو ، امداد خودرو ، خودرو بر ، یدک کش

باتوجه به افزایش چشمگیر وسایل حمل و نقل و خودروها درجاده ها و راهها،که در پی آن با افزایش خرابی های متعددی که گریبانگیر صاحبان اتومبیل ها شد و بیش از قبل نیاز به خدمات امدادخودرو درجامعه احساس شد. ازاینرو شرکتهای زیادی درزمینه امداد رسانی به خودروهای درراه مانده تأسیس شدند وشروع به فعالیت کردند که از جمله آن ها می توان امداد خودرو آریامهر را نام برد.


حمل خودرو از شیراز به بوشهر
 

جدیدترین ارسال ها

بالا