الگوریتمی بنویسید که سه عدد از کاربر بگیرد

Ali_king computer

New Member
با عرض سلام دوستان سوالی برام پیش اومده از شما دوستان خواهش میکنم راهنماییم کنید و اما سوال اینه

الگوریتمی بنویسید که سه عدد از کاربر بگیرد و بصورت نزولی (از بیشترین عدد به کمترین عدد ) اون رو چاپ کند
 

the_king

مدیرکل انجمن
با عرض سلام دوستان سوالی برام پیش اومده از شما دوستان خواهش میکنم راهنماییم کنید و اما سوال اینه

الگوریتمی بنویسید که سه عدد از کاربر بگیرد و بصورت نزولی (از بیشترین عدد به کمترین عدد ) اون رو چاپ کند
1- عدد اول را از کاربر در متغیر a دریافت کن.
2- عدد دوم را از کاربر در متغیر b دریافت کن.
3- عدد سوم را از کاربر در متغیر c دریافت کن.
4- اگر مقدار متغیر b بزرگتر از مقدار متغیر a بود مقادیر آنها را با هم عوض کن.
5- اگر مقدار متغیر c بزرگتر از مقدار متغیر a بود مقادیر آنها را با هم عوض کن.
6- اگر مقدار متغیر c بزرگتر از مقدار متغیر b بود مقادیر آنها را با هم عوض کن.
7- به ترتیب مقادیر متغیر های a و سپس b و سپس c را نمایش بده.
 

Ali_king computer

New Member
1- عدد اول را از کاربر در متغیر a دریافت کن.
2- عدد دوم را از کاربر در متغیر b دریافت کن.
3- عدد سوم را از کاربر در متغیر c دریافت کن.
4- اگر مقدار متغیر b بزرگتر از مقدار متغیر a بود مقادیر آنها را با هم عوض کن.
5- اگر مقدار متغیر c بزرگتر از مقدار متغیر a بود مقادیر آنها را با هم عوض کن.
6- اگر مقدار متغیر c بزرگتر از مقدار متغیر b بود مقادیر آنها را با هم عوض کن.
7- به ترتیب مقادیر متغیر های a و سپس b و سپس c را نمایش بده.
ممنون از راهنمایتون فقط راه بصرفه تری وجود داره. که تعداد خطاش کوتاه تر باشه
 

جدیدترین ارسال ها

بالا