افعال منفی در زبان چینی چگونه هستند؟

elham_tarafdar

New Member
به طور کلی، افعال منفی در زبان چینی توسط قیدها تشکیل می شوند، وقتی در مورد اقدامات همیشگی یا اقدامات آینده صحبت می شوند.


افعال منفی در زبان چینی
افعال منفی در زبان چینی روندی دارند که جملهٔ مثبت (من خوشحالم) را به جملهٔ منفی (من خوشحال نیستم) تبدیل می کنند.
افعال ممکن است اشیاء را اشغال کنند، یا ممکن است در چینی بازتولید شوند. آن ها می توانند توسط ذرات از بین بروند یا جایگزین شوند.

انواع افعال در زبان چینی
  • افعال وجودی و پیوند دهنده
  • افعال جداگانه
  • افعال جهت دار
  • افعال روان شناختی
  • افعال احتمالی
  • افعال منفی

مشخصات افعال
موسسه بنیاد چین 3 ویژگی اصلی از افعال در زبان چینی را در ادامه به شما معرفی می کند. بعد از اینکه از آن ها عبور کردیم، در مورد جنبه های دیگر افعال چینی نیز بحث خواهیم کرد.
  • اکثر افعال چینی متغیر هستند، به این معنی که آن ها یک مفعول را می گیرند.
  • بیشتر افعال چینی را می توان بازتولید کرد و معنی آن ها را اندکی تغییر داد.
  • اغلب افعال را می توان با حروف جنبه ای تغییر داد.
برای اطلاعات بیشتر در مورد خصوصیات افعال چینی، به این مقاله مراجعه کنید.

هنگام بازتولید افعال تک کاراکتر می توانید به صورت اختیاری بین آن ها وارد شوید، هنگامی که فعل های دو کاراکتری را بازنویسی می کنید نمی توانید بین آن ها وارد شوید. قسمت بازتولید فعل همیشه با لحن خنثی تلفظ می شود.

فعل خاص "是"
از آنجا کاراکتر "是" فعلی خاص است، چند قانون دارد که تنها با آن ها اعمال می شود.
ابتدا اینکه، این فعل را نمی توان با حروف جنبه ای تغییر داد، این به این معنی است که همیشه “是” به تنهایی خواهد بود، مگر اینکه منفی باشد. وقتی “是” منفی است، همیشه از فعل "不" استفاده می کند.


مفعول
برخی از افعال متغیر هستند، به این معنی که آن ها یک مفعول را می گیرند. برخی دیگر ذاتی هستند، به این معنی که آن ها می توانند فقط در کنار خود بایستند.
با این حال، برخی از افعال نیز وجود دارند که می توانند دو مفعول را به خود اختصاص دهند و برخی فعل دیگری را به عنوان یک مفعول می گیرند.
برخلاف بسیاری از زبان ها، شکل افعال چینی تغییر نمی کند.

در اینجا چند نمونه از ترجمه های فارسی به کمک موسسه بنیاد چین آمده است تا به شما کمک کند در یادگیری خود نهایت استفاده را ببرید.

فرمول ساخت افعال منفی در زبان چینی: فاعل + "不" + فعل + مفعول

مثال:
آن ها بچه های بدی نیستند.
他们不是坏人
امروز نمی خواهم کار کنم.
我今天不想上班
چرا دوست ندارید قهوه بنوشید؟
你为什么不喜欢喝咖啡?

تقریباً تمام افعال را می توان با "不" منفی کرد مگر اینکه دربارهٔ گذشته صحبت کنید.

اگر فعل در مورد یک عمل در گذشته است، برای منفی کردن آن باید از "没" استفاده شود.
فاعل +"没" + فعل
مثال:
من به سر کار نرفتم.
我没上班
او شما را ندید؟
他没看见你吗?
من صبحانه نخوردم.
我没有早餐
امروز صبح مامان غذا درست نکرد.
妈妈今天早上没吃饭

همچنین منفی کردن صفت ها به این شکل است: فاعل + "不" + صفت
مثال:
من گرسنه نیستم.
我不饿
این گران نیست
不贵
این شرکت بزرگ نیست
这不是大公司
برای مثال های بیشتر می توانید روی این لینک کلیک کنید.

افعال چینی کلماتی هستند که عمل (انتقال، خواندن، راه رفتن، اجرا) یا حالت وجود (وجود، ایستادن) را منتقل می کنند، در بیشتر زبان ها یک فعل می تواند با فرد، جنسیت و یا برخی از استدلال های آن موضوع به توافق برسد.


افعال منفی در زبان چینی با اشکال مختلفی ساخته می شوند، شما با خواندن این مقاله تا چه میزان با این افعال آشنا شده اید؟
همچنین ما از شما دعوت می کنیم به وب سایت موسسه بنیاد چین به آدرس Chinese.bonyad.org مراجعه کرده یا با شماره 66123086 تماس بگیرید تا بتوانید هرگونه سؤال مربوط به این مقاله را از ما بپرسید.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا