افزودن فيلدي خاص به جدول كاربران در phpBB

Hyper

Active Member
با سلام

يكي از مشكلاتي كه بيشتر استفاده كنندگان phpBB دارند اينه كه به فيلدهايي كه به صورت پيش فرض در جدول كاربران ( Users ) تعبيه شده محدود ميباشند

گاه لازمه كه شما فيلد خاصي رو به اين جدول افزوده و بتونيد ازش استفاده كنيد
به عنوان مثال در يك انجمن موبايل ، قطعا خوبه كه شما بتونيد نام گوشي مورد استفاده كاربر رو دريافت و در جاي بخصوصي نمايش بديد و ...

در اين مثال هم من از همين مورد استفاده كردم
فرض رو بر اين ميزاريم كه ميخواهيم فيلدي بنام گوشي موبايل كاربر رو به جدول كاربران افزوده و از اون استفاده كنيم
پر واضحه كه شما ميتونيد به دلخواه خودتون اين فيلد رو تغيير داده و فيلد مورد نظر خودتون رو درج كنيد ...

خوب اين از معجزات opensource است كه خوشبختانه phpBB اونو كاملا در اختيارتون ميزاره !

در اين آموزش ، ابتدا فيلد مورد نظر رو توسط دستور

کد:
ALTER TABLE ......
به جدول كاربران اضافه ميكنيم

سپس گزينه لازم رو در فرم اطلاعات ورودي كاربر اضافه ميكنم
و همچنين از اونجايي كه ادمين بايد بتونه اين اطلاعات رو در قسمت ويرايش اطلاعات كاربر توسط ادمين ويرايش كنه ، قاعدتا اونجا هم درج ميكنيم

حالا براي نمايش دو راه بخصوص داريم :

1. نمايش فيلد مورد نظر در پروفايل كاربر
2. نمايش فيلد مورد نظر در مشخصات كاربر در هنگام نمايش پستها ( زير آواتار )


خوب پس اين مقدمه ميتونيم از دستور العمل زير كه سعي كرده ام اون رو طبق استاندارد مودهاي phpBB بنويسم ، كارمون رو شروع كنيم ...

اميدوارم مورد استفاده قرار بگيره ، فقط اينو بگم كه ساعتها روي اين مود كار كرده ام و خوشبختانه بعد از چندين مورد تست هم مشكلي نداشته است

موفق باشيد ...

کد:
##############################################################
## MOD Title : Add a Custom Field User Data Bank and Show in VIEWTOPIC ...
##
## MOD Author : Cyber ( Hyper ) 
##                        < [email protected] , [email protected] >
##                        < http://www.pptforum.com >
## MOD Description : Add the Field
##         
##               - Mobile Set ( or any field you want ... ) to your Userprofile AND show in viewtopic .
##         
## MOD Version : [ 1.0.1 ]
##
## MOD Date : 26 June 2005 
##
## Installation Level : [ Intermediate ]
## Installation Time : [ 20 ] Minutes
## Files To Edit :   [ 11 ] files
##
##       admin/admin_users.php
##       includes/usercp_avatar.php
##       includes/usercp_register.php
##       includes/usercp_viewprofile.php
##       language/lang_english/lang_main.php
##       language/lang_german/lang_main.php
##       templates/subSilver/admin/user_edit_body.tpl
##       templates/subSilver/profile_add_body.tpl
##       templates/subSilver/profile_view_body.tpl
##
##       viewtopic.php
##       templates/subSilver/viewtopic_body.tpl

## Included Files: n/a
##############################################################
## Before Adding This MOD To Your Forum, You Should Back Up All Files Related To This MOD
##############################################################
#
#-----[ SQL ]------------------------------------------
#

ALTER TABLE phpbb_users ADD user_mobile VARCHAR(255) AFTER user_interests;


#
#-----[ OPEN ]------------------------------------------
#
language/lang_english/lang_main.php


#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
?>


#
#-----[ BEFORE, ADD ]------------------------------------------
#
// Add a Custom Field User Data Bank and Show in VIEWTOPIC ...
$lang[mobile] = Mobile Set ;


#
#-----[ OPEN ]------------------------------------------
#
includes/usercp_viewprofile.php


#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
	INTERESTS => ( $profiledata[user_interests] ) ? $profiledata[user_interests] : &nbsp;,


#
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
// Add a Custom Field User Data Bank and Show in VIEWTOPIC ...
	mobile => ( $profiledata[user_mobile] ) ? $profiledata[user_mobile] : &nbsp;,
	L_mobile => $lang[mobile],


#
#-----[ OPEN ]------------------------------------------
#
includes/usercp_register.php


#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
$strip_var_list = array(username => username, email => email, icq => icq, aim => aim, msn => msn, yim => yim, website => website, location => location, occupation => occupation, interests => interests);


#
#-----[ IN-LINE FIND ]------------------------------------------
#
interests


#
#-----[ IN-LINE AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
, mobile => mobile


#
#-----[ FIND (2 times!!)]------------------------------------------
#
$interests = stripslashes($interests);


#
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
	// Add a Custom Field User Data Bank and Show in VIEWTOPIC ...
		$mobile = stripslashes($mobile);
		

#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
$sql = "UPDATE " . USERS_TABLE . "


#
#-----[ IN-LINE FIND ]------------------------------------------
#
$interests) . "


#
#-----[ IN-LINE AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
, user_mobile = " . str_replace("", "", $mobile) . "#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
$sql = "INSERT INTO " . USERS_TABLE . "	(user_id, username, user_regdate, user_password, user_email, user_icq, user_website,


#
#-----[ IN-LINE FIND ]------------------------------------------
#
 " . str_replace("", "", $interests) . ",

#
#-----[ IN-LINE AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
 " . str_replace("", "", $mobile) . ",


# 
#-----[ FIND ]---------------------------------------------------
# 
			$sql = "INSERT INTO " . USERS_TABLE . "

#
#-----[ IN-LINE FIND ]------------------------------------------
#
user_interests


#
#-----[ IN-LINE AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
, user_mobile

#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
$interests = $userdata[user_interests];


#
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
// Add a Custom Field User Data Bank and Show in VIEWTOPIC ...
 	$mobile = $userdata[user_mobile];
	

#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
display_avatar_gallery($mode, $avatar_category


#
#-----[ IN-LINE FIND ]------------------------------------------
#
$interests


#
#-----[ IN-LINE AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
, $mobile


#
#-----[ FIND (2 times!!)]------------------------------------------
#
INTERESTS => $interests,


#
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
	// Add a Custom Field User Data Bank and Show in VIEWTOPIC ...
		mobile => $mobile,
		L_mobile => $lang[mobile],
		
		
#
#-----[ OPEN ]------------------------------------------
#
includes/usercp_avatar.php


#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
function display_avatar_gallery($mode, &$category


#
#-----[ IN-LINE FIND ]------------------------------------------
#
&$interests


#
#-----[ IN-LINE AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
, &$mobile


#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
$params = array(coppa, user_id


#
#-----[ IN-LINE FIND ]------------------------------------------
#
dateformat


#
#-----[ IN-LINE AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
, mobile


#
#-----[ OPEN ]------------------------------------------
#
admin/admin_users.php


#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
$interests = ( !empty($HTTP_POST_VARS[interests]) ) ? trim(strip_tags( $HTTP_POST_VARS[interests] ) ): ; 


#
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
	// Add a Custom Field User Data Bank and Show in VIEWTOPIC ...
		$mobile = ( !empty($HTTP_POST_VARS[mobile]) ) ? trim(strip_tags( $HTTP_POST_VARS[mobile] ) ) : ; 


#
#-----[ FIND (2 Times!!)]------------------------------------------
#
$interests = htmlspecialchars(stripslashes($interests));


#
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
	// Add a Custom Field User Data Bank and Show in VIEWTOPIC ...
		$mobile = htmlspecialchars(stripslashes($mobile));


#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
$sql = "UPDATE " . USERS_TABLE . "


#
#-----[ IN-LINE FIND ]------------------------------------------
#
$interests) . "


#
#-----[ IN-LINE AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
, user_mobile = " . str_replace("", "", $mobile) . "

#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
$interests = htmlspecialchars($this_userdata[user_interests]);


#
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
	// Add a Custom Field User Data Bank and Show in VIEWTOPIC ...
		$mobile = htmlspecialchars($this_userdata[user_mobile]);


#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
$s_hidden_fields .= <input type="hidden" name="interests" value=" . str_replace(""", "&quot;", $interests) . " />;


#
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
	// Add a Custom Field User Data Bank and Show in VIEWTOPIC ...
		$s_hidden_fields .= <input type="hidden" name="mobile" value=" . str_replace(""", "&quot;", $mobile) . " />; 


#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
INTERESTS => $interests,


#
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
	// Add a Custom Field User Data Bank and Show in VIEWTOPIC ...
			mobile => $mobile, 
			L_mobile => $lang[mobile],#
#-----[ OPEN ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/profile_add_body.tpl


#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
	<tr> 
	 <td class="row1"><span class="gen">{L_INTERESTS}:</span></td>
	 <td class="row2"> 
		<input type="text" class="post"style="width: 200px" name="interests" size="35" maxlength="150" value="{INTERESTS}" />
	 </td>
	</tr>


#
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
<!-- Add a Custom Field User Data Bank and Show in VIEWTOPIC ... -->
	<tr> 
	 <td class="row1"><span class="explaintitle">{L_mobile}:</span></td>
	 <td class="row2"> <input type="text" class="post"style="width: 200px" name="mobile" size="35" maxlength="250" value="{mobile}" onKeyDown="FKeyDown();" onkeypress="FKeyPress();" /> </td>
	</tr>

#
#-----[ OPEN ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/profile_view_body.tpl


#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
		<tr> 
		 <td valign="top" align="right"><span class="gen">{L_INTERESTS}:</span></td>
		 <td> <b><span class="gen">{INTERESTS}</span></b></td>
		</tr>


#
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
<!-- Add a Custom Field User Data Bank and Show in VIEWTOPIC ... -->
		<tr> 
		 <td valign="top" align="right" class="explaintitle">{L_mobile}:</td>
		 <td><span class="gen">{mobile}</span></td>
		</tr>


#
#-----[ OPEN ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/admin/user_edit_body.tpl


#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
	<tr> 
	 <td class="row1"><span class="gen">{L_INTERESTS}</span></td>
	 <td class="row2"> 
		<input type="text" name="interests" size="35" maxlength="150" value="{INTERESTS}" />
	 </td>
	</tr>


#
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
<!-- Add a Custom Field User Data Bank and Show in VIEWTOPIC ... -->
    <tr> 
     <td class="row1"><span class="gen">{L_mobile}</span></td> 
     <td class="row2"> <input class="post" type="text" name="mobile" size="35" maxlength="250" value="{mobile}" onKeyDown="FKeyDown();" onkeypress="FKeyPress();" /> </td>
     </tr>
     

#
#-----[ OPEN ]------------------------------------------
#
viewtopic.php


#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
//
// Go ahead and pull all data for this topic
//
$sql = "SELECT u.username, u.user_id, u.user


#
#-----[ IN-LINE FIND ]------------------------------------------
#
pt.bbcode_uid


#
#-----[ IN-LINE AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
, u.user_mobile#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
	$poster_from = ( $postrow[$i][user_from] && $postrow[$i][user_id] != ANONYMOUS ) ? $lang[Location] . : . $postrow[$i][user_from] : ;


#
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
	$user_mobile = ( $postrow[$i][user_mobile] && $postrow[$i][user_id] != ANONYMOUS ) ? $lang[mobile] . : . $postrow[$i][user_mobile] : ;


#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
	POSTER_FROM => $poster_from,

#
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
	POSTER_MOBILE => $user_mobile,


#
#-----[ OPEN ]------------------------------------------
#
viewtopic_body.tpl


#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
<center>{postrow.POSTER_POSTS}<br />


#
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
#
{postrow.POSTER_MOBILE}<br />#
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]------------------------------------------
#
# EoM
 

جدیدترین ارسال ها

بالا