اظهارنامه چیست؟

majidonlinechi

New Member
در قانون راه‌های گوناگونی برای مصالحه میان افرادی که در مواردی با یکدیگر اختلاف دارند پیش‌بینی شده است. از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به تنظیم اظهارنامه اشاره کرد که یکی از اسناد عادی قضایی به حساب می‌آید. غرض از تنظیم اظهارنامه، اعلام وجود اختلاف حقوقی میان ما و شخصی است که قصد شکایت از او را داریم و به مثابه اولتیماتومی است که به وی داده می‌شود تا به رفع اختلافات و سوءتفاهمات بپردازد. تنظیم اظهارنامه یک عمل پیچیده و دشوار حقوقی است و نیازمند رعایت نکات ظریفی می‌باشد. به همین علت توصیه یم‌گردد که این عمل را با مشورت و تحت نظارت یک وکیل دادگستری انجام دهیم. مثلا باید بدانیم که در تنظیم اظهارنامه وقتی ادعایی را مطرح و زیر آن را مضا و اثر انگشت می‌زنیم، این موضوع در دادگاه به عنوان اقرار شناخته می‌شود و ممکن است علیه ما استفاده گردد. همچنین ادعای کذب و متهم ساختن طرف مقابل، اهانت و تهدید در اظهار نامه نیز قابل تعقیب از سوی دادستان است. نکته‌ی دیگر آن است که ارائه‌ی اظهارنامه اجباری نیست و البته در برخی پرونده‌ها که احتمال بروز عمل مقابله‌کننده از سوی خوانده می‌رود بهتر است بدون اطلاع وی اقدام به شکایت به محضر دادگاه بکنیم.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا