اضافه کردن شماره کاربر در مشخصات کاربری

Silver PC

Well-Known Member
وارد postbit و postbit_legacy قالب مورد نظر شوید و کد زیر را پیدا کنید:

کد:
<if condition="$post['joindate']"><div>$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div></if>

در زیر کد بالا این کد رو قرار بدید و ذخیره کنید

کد:
<div>Member: $post[userid]</div>
 

جدیدترین ارسال ها

بالا