اصفهان در شاخص ضريب نفوذ تلفن همراه رتبه اول را در كشور دارد

PhonieX

مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
مديرعامل شركت مخابرات استان اصفهان گفت: به ازاي هر صد نفر در اين استان بيش از 58 نفر داراي تلفن همراه هستند به همين علت استان اصفهان از نظر شاخص ضريب نفوذ تلفن همراه توانسته است رتبه اول را در كشوركسب كند.

فاضل زماني مديرعامل شركت مخابرات استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار ايلنا در آران و بيدگل با اعلام اين خبر شاخص تلفن ثابت در كشور را به ازاي هر صد نفر 34 نفر اعلام كرد و افزود: اين شاخص در استان اصفهان به ازاي هر صد نفر بيش از 40 نفر است.
سيد فاضل زماني با اشاره به اينكه استان اصفهان از نظر ضريب نفوذ تلفن ثابت در سطح كشور بالا بوده و از نظر حجمي رتبه دوم را در كشور دارد، افزود: بيش از يك ميليون و نه صد و پنجاه هزار شماره تلفن ثابت در سطح اين استان فعال است و از نظر ضريب نفوذ رتبه چهارم را در سطح كشور بدست آورده است.
مديرعامل شركت مخابرات استان اصفهان خاطرنشان كرد: در زمينه تلفن همراه شاخص ضريب نفوذ رتبه اول را در كشور داريم. به ازاي هر صد نفر بيش از 58 نفر داراي تلفن همراه در سطح استان هستند ضمن اين كه از نظر حجمي تعداد شهرهاي ما در كشور بيشتر بوده و تعداد96 شهرتحت پوشش است. اين تعداد شهر نسبت به كل كشور بيشتر است و توانسته‌ايم رتبه اول را در اين جهت بدست آوريم.
وي همچنين شاخص اينترنت را در استان اصفهان به ازاي هر صد نفر بيش از 34 نفراعلام كرد و تصريح كرد: اين شاخص درسطح كل كشور به ازاي هر صد نفر 32 نفر است.
سيد فاضل زماني با بيان اينكه استان اصفهان دركليه شاخص‌هاي مخابراتي از نظر نرم كشوري جلوتر است، افزود: خوشبختانه استان اصفهان در بخش مخابرات بامشكل خاصي مواجه نيست.
وي خاطرنشان كرد: تنها شاخصي كه نسبت به كل كشور در آن مقداري عقب هستيم، اينترنت پرسرعت است علت اين نقيصه اين است كه مخابرات تا قبل از خصوصي‌سازي اجازه ورود به اين قسمت را نداشت و اين قسمت به بخش خصوصي واگذار شده بود. مخابرات فقط نقش تهيه و تجهيز زيرساخت‌هاي اين قسمت را به عهده داشت.
وي اظهار اميدواري كرد: با به ثمر رسيدن خصوصي‌سازي در بخش مخابرات ظرف يك سال آينده در زمينه اينترنت پرسرعت مشكلي را در سطح استان اصفهان نخواهيم داشت.
مديرعامل شركت مخابرات استان اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه با خصوصي‌سازي شركت مخابرات ممكن است تعديل نيرو در اين شركت بوجود آيد، گفت: در بخش مخابرات استان اصفهان بالغ بر 200 نفر كارمند رسمي و200 نفر نيز نيروي شركتي مشغول به كار هستند كه با خصوصي‌سازي اين شركت تاكنون هيچ‌گونه تعديل نيرويي در دستور كار اين شركت نبوده است، ضمن اينكه به دنبال افزايش درآمد و اشتغالزايي در شركت مخابرات استان اصفهان هستيم.منبع
 

جدیدترین ارسال ها

بالا