اسکریپت گفتگوی انلاین

P.H.P

Member
به جای YOURID از id خودتون استفاده کنید

HTML:
<a href="ymsgr:sendim?YOURID"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=YOURID&m=g&t=8" border="0"></a>
 

جدیدترین ارسال ها

بالا