اسكریپت ریسایر تصاویر

clip2ni

New Member
با سلام

این كد تصاویر رو ریسایز میكنه اما برای تصویری با پسوند JPG یا png یا gif یا ... خرابه و درواقع فقط برای jpg كار میكند

لطفا كمكم كنید تا تصحیحش كنم

اسکریپت فروش آنلاین غذا

در واقع من دنبال اسكریپتی هستم كه جای timthumb.php استفاده كنم چرا كه این اسكریپت به شدت به cpu فشار میاره
PHP Code:

<?php
$output_width =200;
$output_height=150;

$path = ( (isset($_REQUEST['path']))? $_REQUEST['path'] : "");
$size_arr = getimagesize($path);
if ($size_arr[2]==IMAGETYPE_GIF)
$image = imagecreatefromgif($path);
else if ($size_arr[2]==IMAGETYPE_JPEG)
$image = imagecreatefromjpeg($path);
else if ($size_arr[2]==IMAGETYPE_PNG)
$image = imagecreatefrompng($path);
else
die_default_image();

$tmpname = tempnam( sys_get_temp_dir() , "phptmp");

resize_image($tmpname, $image, $size_arr, $output_width, $output_height);

header('Content-Type: image/jpg');
header('Content-Disposition: inline; filename="'.basename($path).'"');
echo file_get_contents( $tmpname );
unlink( $tmpname );
die('');


function die_default_image()
{
//43byte 1x1 transparent pixel gif
header("content-type: image/gif");
echo base64_decode("R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==");
}

function resize_image($thumbname, $image, $size_arr, $max_width, $max_height)//maintain aspect ratio
{
$width = $max_width;
$height = $max_height;
list($width_orig, $height_orig, $img_type) = $size_arr;
$ratio_orig = $width_orig/$height_orig;
/*
if ($width/$height > $ratio_orig) {
$width = floor($height*$ratio_orig);
} else {
$height = floor($width/$ratio_orig);
}
*/

// Resample
$tempimg = imagecreatetruecolor($width, $height);
imagecopyresampled($tempimg, $image, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $width_orig, $height_orig);
imagejpeg($tempimg, $thumbname, 80);
}

if ( !function_exists('sys_get_temp_dir')) {
function sys_get_temp_dir() {
if (!empty($_ENV['TMP'])) { return realpath($_ENV['TMP']); }
if (!empty($_ENV['TMPDIR'])) { return realpath( $_ENV['TMPDIR']); }
if (!empty($_ENV['TEMP'])) { return realpath( $_ENV['TEMP']); }
$tempfile=tempnam(uniqid(rand(),TRUE),'');
if (file_exists($tempfile)) {
unlink($tempfile);
return realpath(dirname($tempfile));
}
}
}
?>

[h=1][/h]اینك یك نمونه ارور

http://www.clip2ni.com/ww/resize_im...1/10/khandeye footbal 1010.wmv.0000002694.JPG
 
آخرین ویرایش:

clip2ni

New Member
جالبه

نمیدونستم مجیدآنلاین اینقدر فعالیتش كم شده كه بعد از گذشت 16-17 ساعت هیچكس جوابی نداده
 

جدیدترین ارسال ها

بالا