استفاده از دستور export براي تعريف متغير محيطي؟؟؟؟

margol

New Member
لطفا اين سوالات را پاسخ دهيد:
استفاده از دستور export براي تعريف متغير محيطي چه تفاوتي با نوشتم نام و مقدار متغير دارد ؟
براي آنکه متغير تعريف شده براي هميشه باقي بماند چه بايد کرد ؟
با تشکر.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا