استخدام برنامه نویس حرفه ای asp.net

k_asg

Member
مشخصات کار:

برنانه نویس حرفه ای asp.net

ترجیحا آشنا به dotnet nuke
چگونگی استخدام:

ارسال روزمه به فکس یا ایمیل
چگونگی تماس:

تلفن تماس: ۲۲۰۴۸۰۱۵ – ۲۲۰۱۳۵۴۰

ایمیل: [email protected]

وبسایت: http://www.abiecom.com
 

جدیدترین ارسال ها

بالا