از چه سایتی می توان تمدید طرح صنعتی را انجام داد؟

mahdiszarabi

New Member
پس از ثبت طرح صنعتی در بازه زمانی مشخص به فرد ثبت کننده طرح فرصت داده می شود که از طرح خود بهره برداری کند و آن را به صورت عملیاتی اجرا کند. در صورتی که پس از این بازه شخص باز هم تمایل به استفاده و بهره برداری از طرح خود را داشته باشد، می بایست اقدام به تمدید طرح صنعتی کند. البته اگر شخص در زمان مقرر اقدامی نکند تا 6 ماه فرصت دارد با پرداخت جریمه طرح خود را ثبت کند و پس از آن، افراد دیگر می توانند طرح شخص را استفاده کنند.
برای اطلاعات تکمیلی در مورد نحوه تمدید طرح صنعتی به آدرس https://erfanlegal.com/blog/تمدید-طرح-صنعتی/ مراجعه کنید.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا