از بیت تا اگزابایت

Ahmad_sh

New Member
این مطلب واسه کسایی به درد می خوره که در دونستن حجم فایل ها و مقدار سایز تقریبی آنها مشکل دارند .
البته این مطلب رو در قالب یک table هست ولی من نتونستم اونو با همین شکل و قیافه بیارم تو این صفحه لطفا راهنمایی کنید ممنون.
Bits to Exabytes - Size Relationships

نام گذاری / نماد - / .......................... سایز .............................../

Bit / / 1 Bit /
Byte / / 8 bits / 8 Bits /
Kilobyte / [K/KB] / 210 Bytes / 1024 Bytes / 1024 Bytes
Megabyte/ [ M/MB] / 220 Bytes / 1,048,576 Bytes / 1024 Kilobytes
Gigabyte / [G/GB] / 230 Bytes / 1,073,741,824 Bytes / 1024 Megabytes
Terabyte / [T/TB] / 240 Bytes / 1,099,511,627,776 Bytes / 1024 Gigabytes
Petabyte / [P/PB] 2 / 50 Bytes / 1,125,899,906,842,624 Bytes / 1024 Terabytes
Exabyte / [E/EB] / 260 Bytes / 1,152,921,504,606,846,976 Bytes / 1024 Petabytes
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا