ارسال ایمیل html با کدهای php

amirreza22

Member
سلام دوستان ،من یه اسکریپت ارسال ایمیل کوچولوموچو دارم که PHP هست فقط میخوام در ایمیل از کدهای HTML استفاده کنم، تا فرضا متنی رو که ایمیل می کنم با فونت TAHOMA باشه ، از راست به چپ باشه ، direction: rtl; چون ایمیل به زبان فارسی هست.

حالا من میدونم این کدها رو باید کجا بذارم و چطور استفاده کنم، توو گوگل هم گشتم خیلی کد در همین زمینه پیدا کردم ولی وقتی به کار بردم فرضا در GMAIL جواب داد ولی در HOTMAIL و YAHOO جواب نداد.

شما کد استاندارد و مناسبی یا حتی یک اسکریپت ساده و معمولی مثل ماله خودم (fastmail.amirreza.net) سراغ دارید که بشه باهاش ایمیل فارسی صاف و صوف ارسال کرد؟این هم کد کامل بخش header ایمیل که در اسکریپته :( البته خودم یه سری تغییرات تووش دادم ):cool:


PHP:
// Headers
    $headers = "From: $emailfrom";
    
    // create a boundary string. It must be unique
     $semi_rand = md5(time());
     $mime_boundary = "==Multipart_Boundary_x{$semi_rand}x";

     // Add the headers for a file attachment
     $headers .= "\nMIME-Version: 1.0\n" .
           "Content-Type: multipart/mixed;\n" .
           " boundary=\"{$mime_boundary}\"";

     // Add a multipart boundary above the plain message
     $message.="This is a multi-part message in MIME format.\n\n";
     $message.="--{$mime_boundary}\n";
     $message.="Content-Type: text/html; charset=UTF-8\n";
     $message.="Content-Transfer-Encoding: 8bit\n\n";

         $message.= "<html>\n";
         $message.= "<body style=\"float:right ; font-family:Tahoma; font-size:9pt; text-align: right ; direction: rtl ; color:#000000;\">\n"; 
         $message.= "<p style=\"font-size:11pt; color:RED ;\">از طرف: ".$namefrom."</p>\n"; 
         $message.= "پیام:".$comments."\n"; 
         $message.= "<p style=\"float:center ; font-size:17pt; color:#008000 ;\">زنده باد ........</p><br>\n";
         $message.= "</body>\n";
         $message.= "</html>\n";
    
    if (is_uploaded_file($fileatt)) {
     // Read the file to be attached ('rb' = read binary)
     $file = fopen($fileatt,'rb');
     $data = fread($file,filesize($fileatt));
     fclose($file);

     // Base64 encode the file data
     $data = chunk_split(base64_encode($data));

     // Add file attachment to the message
     $message .= "--{$mime_boundary}\n" .
           "Content-Type: {$fileatt_type};\n" .
           " name=\"{$fileatt_name}\"\n" .
           //"Content-Disposition: attachment;\n" .
           //" filename=\"{$fileatt_name}\"\n" .
           "Content-Transfer-Encoding: base64\n\n" .
           $data . "\n\n" .
           "--{$mime_boundary}--\n";
    }پی نوشت: در همین زمینه در انجمن هم گشتم و دیدم بقیه دوستان هم کدهایی مشابه برای من ارائه دادن.

* چطور در این اسکریپت آژاکس به کار ببرم؟ :paint: اگه توضیحش سخته! بی خیال ، یک اسکریپت معرفی کنید بهتره.:wink:

قربون شما.
 
آخرین ویرایش:

echessdesign

مدیر انجمن طراحی وب
درود بر شما
سلام دوستان ،من یه اسکریپت ارسال ایمیل کوچولوموچو دارم که PHP هست فقط میخوام در ایمیل از کدهای HTML استفاده کنم، تا فرضا متنی رو که ایمیل می کنم با فونت TAHOMA باشه ، از راست به چپ باشه ، direction: rtl; چون ایمیل به زبان فارسی هست.

HTML:
<style type="text/css">
	input {
		direction:rtl;
		text-align:right;
		padding:2px 4px;
		font:normal normal 9pt tahoma, arial, sans-serif;
}
</style>
 

جدیدترین ارسال ها

بالا