اختلال خوابگردی چیست ؟

zakeri1

Member
اختلال خوابگردی یکی از اختلالات خواب می باشد در آن شخص در هنگام خواب، روی تخت می نشیند، می ایستد و یا شروع به راه رفتن می کند . خوابگردی می تواند نتیجه مجموعه ای از عوامل باشد و معمولا دلیل واحدی ندارد . این اختلال خواب در کودکان و نوجوانان از شیوع بالاتری برخوردار است و معمولا در سال های نوجوانی بروز می کند .
علائم و نشانه های خوابگردی :
- بلند شدن از رختخواب و راه رفتن در محیط پیرامون
- نشستن روی تختخواب و باز کردن چشم ها در حالی که فرد همچنان از لحاظ هوشیاری در خواب است .
- احساس گیجی و سردر گمی تا مدت کوتاهی پس از بیدار شدن
- تجربه اختلال وحشت شبانه در کنار خوابگردی
- به یاد نیاوردن خاطرات مرتبط با لحظات خوابگردی پس از بیدار شدن
راه رفتن در خواب معمولا به درمان نیازی ندارد و در کودکان معمولا در سال های نوجوانی به خودی خود از بین می رود و برطرف می شود . اگر راه رفتن در خواب منجر به آسیب شود و یا برای اعضای خانواده اختلال ایجاد نماید، یا منجر به اختلال در خواب برای اطرافیان شما شود، احتمال دارد به درمان نیازی داشته باشد .


روانپزشک دکتر فرامرز ذاکری 

جدیدترین ارسال ها

بالا