اجزای شگفت انگیز گوش انسان

vistamag

New Member
گوش انسان مهمترین ورودی بدن است که ارتباط ما با محیط را ممکن می کند. بدون قوه ی شنوایی و با وجود مشکل در این عضو نمی توانیم به درستی با محیط و جامعه اطراف خود ارتباط برقرار کنیم و حتی از خطرات احتمالی آگاه شویم. در ادامه به آناتومی گوش انسان خواهیم پرداخت تا با اجزای شگفت انگیز این عضو بدن انسان آشنا شوید.

گوش انسان.jpeg

آناتومی گوش انسان
برای این که امواج صوتی محیط اطراف ما به عصب شنوایی برسد و ما بتوانیم به درستی پیام های محیط اطراف را دریافت کنیم، این اصوات باید مراحل مختلفی را طی کنند و از مجراهای مختلف گوش عبور کنند. گوش انسان از سه بخش تشکیل شده است که برای جمع‌آوری اصوات و ارسال آن‌ها به مغز با یکدیگر کار می‌کنند:
1- گوش خارجی
2- گوش میانی
3- گوش میانی

آناتومی گوش خارجی

گوش بیرونی یا گوش خارجی بخشی است که وظیفه دریافت و جذب صداهای اطراف را برعهده دارد. گوش خارجی از دو بخش تشکیل شده است:
1-لاله گوش یا پینا : لاله گوش قسمت قابل مشاهده گوش می‌باشد که در کنار سر قرار دارد و از غضروف سخت ساخته شده و با پوست پوشیده شده است. وظیفه آن جمع‌آوری اصوات و ارسال آن به کانال گوش است.
2-کانال یا مجرای گوش: مسیری است به طول 2 تا 3 سانتی متر که به گوش میانی منتهی می‌شود. غده‌های موجود در زیر پوست کانال گوش انسان وظیفه تولید موم گوش (earwax) را بر عهده دارند. موم گوش با پاک‌سازی آلودگی‌ها از ایجاد عفونت جلوگیری کرده و از کانال گوش محافظت می‌کند.

آناتومی گوش انسان.jpg

گوش میانی
پس از اینکه گوش خارجی امواج را دریافت کرد و امواج صوتی از کانال گوش عبور کردند در انتها وارد گوش میانی می شوند. آناتومی گوش به گونه ای است که گوش میانی وظیفه تقویت و انتقال امواج صوتی را برعهده دارد. در حقیقت گوش میانی حفره‌ای پر از هوا است که امواج صوتی را به ارتعاش تبدیل کرده و به گوش داخلی می‌رساند. گوش میانی به وسیله پرده گوش (eardrum) یا پرده تیمپان (tympanic membrane) از گوش خارجی جدا می‌شود.

گوش داخلی

به عنوان اصلی ترین بخش آناتومی گوش انسان، گوش داخلی امواج منتقل شده از گوش میانی را دریافت و آن را به امواج شنوایی تبدیل میکند. این بخش از گوش انسان از 2 بخش تشکیل شده است:
حلزون گوش (cochlea):حلزون گوش ارتعاشات گوش میانی را به سیگنال‌های عصبی تبدیل می‌کند. این سیگنال‌ها در امتداد عصب حلزونی به مغز می‌روند که به آن عصب شنوایی (auditory nerve) نیز می‌گویند.
مجاری نیم‌دایره (semicircular canals):مجاری نیم‌دایره نیز مانند سه لوله متصل بهم می‌مانند که وظیفه آن‌ها کمک به برقراری تعادل در شما است. این مجراها پر از مایع هستند و با موهای ریزی پوشیده شده‌‌اند. زمانی که سر شما حرکت می‌کند، مایعات درون مجراها به اطراف می‌لغزند و موها را به حرکت درمی‌آورند. موها این اطلاعات موقعیتی را با عنوان سیگنال از طریق عصب دهلیزی (vestibular nerve) به مغز شما ارسال می‌کنند. مغز این سیگنال‌ها را تفسیر کرده و پیام‌هایی را به عضلاتی که به تعادل شما کمک می‌کنند می‌فرستد.
در آناتومی گوش انسان ، عصب حلزونی که به حلزون گوش متصل است و اطلاعات صوتی را به مغز می‌فرستد و عصب دهلیزی که اطلاعات تعادل‌سازی بدن را از مجاری نیم دایره به مغز می‌رساند با هم عصب دهلیزی حلزونی (vestibulocochlear) را تشکیل می‌دهند.
منبع : بخش سلامتی و بهداشت ویستامگ
 

جدیدترین ارسال ها

بالا