آیا کودکان در صلح جهانی تاثیر گذارند ؟

sahar#2020

New Member
روز جهانی صلح فرصتی بسیار خوب برای تمرکز بر صلح و کودک در خانه و مدرسه است. آموزش صلح میتواند از طریق هوش هیجانی انجام شود.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا