آیا قیمت مصالح ساختمانی افزایش داشته است؟

sahar#2020

New Member
قیمت مصالح ساختمانی هر ساله با افزایش رو به رو است. حال اینکه این افزایش چقدر است به میزان تورم سال و قیمت ارز بستگی دارد.

بهتر است تا مصالح خود را از مرکز فروش مصالح ساختمانی در تهران و یا شرکت های پخش مصالح ساختمانی تهیه کنید.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا