آموزش های ویدیویی Zbrush

pclord

کاربر متخصص
The Gnomon Workshop: 3D Character Design Vol 1

The Gnomon Workshop: 3D Character Design Vol 1

dvd_case_thumb.jpg

coverlg.jpg


n this DVD, Scott Patton shows the processes he uses to create finished character designs for feature films. This DVD explores Patton's fast and efficient method for concept sculpting, skipping the 2D sketch phase all together and designing the character entirely within ZBrush. This method of design is more interactive and has allowed him to work with directors one-on-one directly in 3D. From basic form to final detail, Patton uses a combination of ZBrush’s tools and straight forward explanations to show how a character can be created without the usual time restrictions and hassle of most 3D packages. He covers everything from blocking out the forms and fleshing out the muscles, to adding props, detailing with alphas and posing the character.

Topics Covered:
Scale and Proportion
Blocking out the Forms
Refining the Body
Detailing with Alphas
Adding Props
Extracting Forms
Posing the Character


Chapters:

1. Quick ZBrush Demo
2. Getting Started
3. Scale and Proportion
4. Fleshing out Muscles
5. Blocking Head Forms
6. Adjusting and Initial Head Detailing
7. Overall Refining
8. Adding Props: Clothing
9. Adjusting the Pose
10. Refining the Pose
11. Adding Props and Extractions
12. Fleshing out the Body
13. Refining the Arms and Hands
14. Refining the Face
15. Rethinking the Head
16. Continuing to Refine the Face
17. Upper Body Details
18. Leg Details
19. Detailing the Face with Alphas
20. Detailing the Body with Alphas
21. Adding More Props and Final Details
22. Grouping and Decimation for Posing
23. Changing the Resolution for Posing
24. T-Posing
25. Cleaning up the Pose
26. Finalizing the Pose

Links:

http://rapidshare.com/files/327394251/3DCDV1.part01.rar
http://rapidshare.com/files/327394293/3DCDV1.part02.rar
http://rapidshare.com/files/327394737/3DCDV1.part03.rar
http://rapidshare.com/files/327394765/3DCDV1.part04.rar
http://rapidshare.com/files/327394872/3DCDV1.part05.rar
http://rapidshare.com/files/327395496/3DCDV1.part06.rar
http://rapidshare.com/files/327395613/3DCDV1.part07.rar
http://rapidshare.com/files/327395618/3DCDV1.part08.rar
http://rapidshare.com/files/327395648/3DCDV1.part09.rar
http://rapidshare.com/files/327395840/3DCDV1.part10.rar
http://rapidshare.com/files/327397251/3DCDV1.part11.rar
http://rapidshare.com/files/327397249/3DCDV1.part12.rar
http://rapidshare.com/files/327397241/3DCDV1.part13.rar
http://rapidshare.com/files/327397404/3DCDV1.part14.rar
http://rapidshare.com/files/327397544/3DCDV1.part15.rar
http://rapidshare.com/files/327397729/3DCDV1.part16.rar
http://rapidshare.com/files/327398094/3DCDV1.part17.rar
http://rapidshare.com/files/327398156/3DCDV1.part18.rar
http://rapidshare.com/files/327398314/3DCDV1.part19.rar
http://rapidshare.com/files/327398537/3DCDV1.part20.rar
http://rapidshare.com/files/327402097/3DCDV1.part21.rar
http://rapidshare.com/files/327401938/3DCDV1.part22.rar
http://rapidshare.com/files/327402069/3DCDV1.part23.rar
http://rapidshare.com/files/327402108/3DCDV1.part24.rar
http://rapidshare.com/files/327402319/3DCDV1.part25.rar
http://rapidshare.com/files/327402609/3DCDV1.part26.rar
http://rapidshare.com/files/327402705/3DCDV1.part27.rar
http://rapidshare.com/files/327402693/3DCDV1.part28.rar
http://rapidshare.com/files/327403033/3DCDV1.part29.rar
http://rapidshare.com/files/327403097/3DCDV1.part30.rar
http://rapidshare.com/files/327403423/3DCDV1.part31.rar
http://rapidshare.com/files/327403527/3DCDV1.part32.rar
http://rapidshare.com/files/327403534/3DCDV1.part33.rar
http://rapidshare.com/files/327403588/3DCDV1.part34.rar
http://rapidshare.com/files/327403944/3DCDV1.part35.rar
http://rapidshare.com/files/327404136/3DCDV1.part36.rar
http://rapidshare.com/files/327404219/3DCDV1.part37.rar
http://rapidshare.com/files/327404426/3DCDV1.part38.rar
http://rapidshare.com/files/327404190/3DCDV1.part39.rar
Links:
http://www.megaupload.com/?d=MID8G64X
http://www.megaupload.com/?d=Y6A97ZWM
http://www.megaupload.com/?d=ZOIG55FN
http://www.megaupload.com/?d=7X1BZY15
http://www.megaupload.com/?d=2VP6G6AA
http://www.megaupload.com/?d=Q66MQ4OZ
http://www.megaupload.com/?d=R0QICFTC
http://www.megaupload.com/?d=RVNQOY4B
http://www.megaupload.com/?d=5WLUTSZ6
http://www.megaupload.com/?d=V0M4IBK2
http://www.megaupload.com/?d=KXNDA0NU
http://www.megaupload.com/?d=5E4OKC8S
http://www.megaupload.com/?d=E9S2DIQN
http://www.megaupload.com/?d=0BRY4ARQ
http://www.megaupload.com/?d=PBRT2WMT
http://www.megaupload.com/?d=YDR472GS
http://www.megaupload.com/?d=IHYW9QP0
http://www.megaupload.com/?d=YGXFW8SJ
http://www.megaupload.com/?d=J386Q7SB
http://www.megaupload.com/?d=TL9FU9F3
http://www.megaupload.com/?d=XZ037XS8
http://www.megaupload.com/?d=QK7KLUHE
http://www.megaupload.com/?d=194TMRRO
http://www.megaupload.com/?d=9FF62LGD
http://www.megaupload.com/?d=U1V5J9IB
http://www.megaupload.com/?d=RB3IX8CF
http://www.megaupload.com/?d=1XP108GA
http://www.megaupload.com/?d=MFF4G7LL
http://www.megaupload.com/?d=QVXUJDJL
http://www.megaupload.com/?d=40UAT2LN
http://www.megaupload.com/?d=XAYPGY9H
http://www.megaupload.com/?d=XTA39JR2
http://www.megaupload.com/?d=Z2NLAWXT
http://www.megaupload.com/?d=SHJN7U02
http://www.megaupload.com/?d=YVOTXUS1
http://www.megaupload.com/?d=I0XTXLHU
http://www.megaupload.com/?d=BULT707Q
http://www.megaupload.com/?d=ODFSO8QB
http://www.megaupload.com/?d=YQIAE29S

Links:
http://depositfiles.com/en/files/qc54hh6eg
http://depositfiles.com/en/files/wuzz4bnqk
http://depositfiles.com/en/files/35a4a286v
http://depositfiles.com/en/files/mmxosamvm
http://depositfiles.com/en/files/diayk8mqw
http://depositfiles.com/en/files/zeksvt8wb
http://depositfiles.com/en/files/rrufimxqi
http://depositfiles.com/en/files/z96d19prj
http://depositfiles.com/en/files/h8i2kb3ba
http://depositfiles.com/en/files/sy59djnbq
http://depositfiles.com/en/files/qxa0e5xrx
http://depositfiles.com/en/files/dis04hgvf
http://depositfiles.com/en/files/j5m22nmjh
http://depositfiles.com/en/files/5ybkn9otr
http://depositfiles.com/en/files/g6i3tuaiz
http://depositfiles.com/en/files/qkxcf5m0z
http://depositfiles.com/en/files/hmdq4bil7
http://depositfiles.com/en/files/w2l8w8r7k
http://depositfiles.com/en/files/rp642hrhn
http://depositfiles.com/en/files/gcfdlpdr1
http://depositfiles.com/en/files/wrb2wyjhc
http://depositfiles.com/en/files/6esjb8oe5
http://depositfiles.com/en/files/2c6jwp97j
http://depositfiles.com/en/files/u68hufdkw
http://depositfiles.com/en/files/boiqkp4mi
http://depositfiles.com/en/files/1kjraf4ji
http://depositfiles.com/en/files/q78so8nte
http://depositfiles.com/en/files/ygz0658ab
http://depositfiles.com/en/files/z4nopv9cl
http://depositfiles.com/en/files/dzen1gcux
http://depositfiles.com/en/files/y4riwskyq
http://depositfiles.com/en/files/qovyjn8ef
http://depositfiles.com/en/files/816qhxrhj
http://depositfiles.com/en/files/vot1s89m4
http://depositfiles.com/en/files/vwq7ff6fx
http://depositfiles.com/en/files/df5i75f5k
http://depositfiles.com/en/files/hq3b1n22i
http://depositfiles.com/en/files/riua9gbhn
http://depositfiles.com/en/files/o2pggjwj1
Links:
http://hotfile.com/dl/22214196/c71506e/3DCDV1.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/22214421/e0038b4/3DCDV1.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/22214327/2e7557e/3DCDV1.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/22214513/41474e6/3DCDV1.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/22214448/8f5e82a/3DCDV1.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/22214548/7032a17/3DCDV1.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/22214530/25312a0/3DCDV1.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/22214546/df72ce6/3DCDV1.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/22214641/814d062/3DCDV1.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/22214659/f60074e/3DCDV1.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/22215026/778c0f1/3DCDV1.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/22214957/cf6c260/3DCDV1.part12.rar.html
http://hotfile.com/dl/22214975/82006a3/3DCDV1.part13.rar.html
http://hotfile.com/dl/22215057/3a54dff/3DCDV1.part14.rar.html
http://hotfile.com/dl/22215175/b6d1366/3DCDV1.part15.rar.html
http://hotfile.com/dl/22215154/387d615/3DCDV1.part16.rar.html
http://hotfile.com/dl/22215315/1675928/3DCDV1.part17.rar.html
http://hotfile.com/dl/22215293/f119f97/3DCDV1.part18.rar.html
http://hotfile.com/dl/22215389/2a277dd/3DCDV1.part19.rar.html
http://hotfile.com/dl/22215464/e19d096/3DCDV1.part20.rar.html
http://hotfile.com/dl/22216370/9313f0d/3DCDV1.part21.rar.html
http://hotfile.com/dl/22216306/a82ae5d/3DCDV1.part22.rar.html
http://hotfile.com/dl/22216303/d51a8fa/3DCDV1.part23.rar.html
http://hotfile.com/dl/22216422/5515355/3DCDV1.part24.rar.html
http://hotfile.com/dl/22216413/87b8940/3DCDV1.part25.rar.html
http://hotfile.com/dl/22216503/4bca195/3DCDV1.part26.rar.html
http://hotfile.com/dl/22216472/c7b2cfe/3DCDV1.part27.rar.html
http://hotfile.com/dl/22216596/90ff9c4/3DCDV1.part28.rar.html
http://hotfile.com/dl/22216615/4658ff2/3DCDV1.part29.rar.html
http://hotfile.com/dl/22216708/631286b/3DCDV1.part30.rar.html
http://hotfile.com/dl/22216587/8f77e44/3DCDV1.part31.rar.html
http://hotfile.com/dl/22216601/2050f74/3DCDV1.part32.rar.html
http://hotfile.com/dl/22216762/a4df2b5/3DCDV1.part33.rar.html
http://hotfile.com/dl/22216712/b32aed5/3DCDV1.part34.rar.html
http://hotfile.com/dl/22216747/284b80c/3DCDV1.part35.rar.html
http://hotfile.com/dl/22216781/0879393/3DCDV1.part36.rar.html
http://hotfile.com/dl/22216834/62a00c3/3DCDV1.part37.rar.html
http://hotfile.com/dl/22216891/d9dde63/3DCDV1.part38.rar.html
http://hotfile.com/dl/22216857/bc9287f/3DCDV1.part39.rar.html
 

pclord

کاربر متخصص
The Gnomon Workshop: 3D Character Design Vol 2

fullname:
3D Character Design Volume 2: From Concept Model to Presentation Art with Scott Patton

coverlg.jpg


01.jpg


info:
In this DVD, Scott Patton continues from 3D Character Design Volume 1 to show the processes he uses to create finished character designs for feature films. This DVD explores Patton's fast and efficient methods for creating a final color rendering using ZBrush® and Photoshop®. Patton shows how he squeezes the most from ZBrush’s powerful renderer, side-stepping the often complex renderers of standard 3D packages. In creating both a wide and close-up shot of the character, he shares creative Photoshop tips and tricks to quickly get to a finished piece of concept art from the ZBrush renders, covering topics such as adding and refining skin texture, hair, eyes, shadows and scars. Patton also discusses how to quickly create backgrounds that enhance the character and overall composition.
Chapter:
1. Getting Started
2. Basic ZBrush Painting
3. Photoshop Render Comp
4. Adding Texture
5. Shadows
6. Background
7. Finalizing the Wide Shot
8. The Close-up Shot
9. Eyes and Hair
10. Enhancing the Scars and Textures
11. Finishing Touches
12. Finalizing the Close-up

link:
3D Character Design Volume 2

دانلود:
Rapidshare:
Links:
http://rapidshare.com/files/329510700/3DCDV2.part01.rar
http://rapidshare.com/files/329510667/3DCDV2.part02.rar
http://rapidshare.com/files/329510763/3DCDV2.part03.rar
http://rapidshare.com/files/329510686/3DCDV2.part04.rar
http://rapidshare.com/files/329511729/3DCDV2.part05.rar
http://rapidshare.com/files/329511715/3DCDV2.part06.rar
http://rapidshare.com/files/329511834/3DCDV2.part07.rar
http://rapidshare.com/files/329511781/3DCDV2.part08.rar
http://rapidshare.com/files/329513389/3DCDV2.part09.rar
http://rapidshare.com/files/329513348/3DCDV2.part10.rar
http://rapidshare.com/files/329513340/3DCDV2.part11.rar
http://rapidshare.com/files/329513267/3DCDV2.part12.rar
Hotfile:
Links:
http://hotfile.com/dl/22760993/46be253/3DCDV2.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/22760966/cc28fbc/3DCDV2.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/22760968/e36ccac/3DCDV2.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/22760969/f2ce366/3DCDV2.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/22761038/f797ccc/3DCDV2.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/22761018/63094ba/3DCDV2.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/22761013/9ae3fe2/3DCDV2.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/22761062/ed8d0fb/3DCDV2.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/22761077/1174bc6/3DCDV2.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/22761069/faa828a/3DCDV2.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/22761061/5bb00cd/3DCDV2.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/22761081/7b4589d/3DCDV2.part12.rar.html
 

.:taymaz:.

مدیر انجمن‌ها
Gnomon Training – 3D Character Design Volume 2: From Concept Model to Presentation Ar

Gnomon Training – 3D Character Design Volume 2: From Concept Model to Presentation Art

Gnomon Training – 3D Character Design Volume 2: From Concept Model to Presentation Art
Type: Training-Tutorials | Language: English |Quick Time (.mov) | Duration: 203 minutes | 1.75 GB | RS & HF Link

In this DVD, Scott Patton continues from 3D Character Design Volume 1 to show the processes he uses to create finished character designs for feature films. This DVD explores Patton\’s fast and efficient methods for creating a final color rendering using ZBrush® and Photoshop®. Patton shows how he squeezes the most from ZBrush’s powerful renderer, side-stepping the often complex renderers of standard 3D packages. In creating both a wide and close-up shot of the character, he shares creative Photoshop tips and tricks to quickly get to a finished piece of concept art from the ZBrush renders, covering topics such as adding and refining skin texture, hair, eyes, shadows and scars. Patton also discusses how to quickly create backgrounds that enhance the character and overall composition.
Chapter:
1. Getting Started
2. Basic ZBrush Painting
3. Photoshop Render Comp
4. Adding Texture
5. Shadows
6. Background
7. Finalizing the Wide Shot
8. The Close-up Shot
9. Eyes and Hair
10. Enhancing the Scars and Textures
11. Finishing Touches
12. Finalizing the Close-up

Gnomon Training – 3D Character Design Volume 2: From Concept Model to Presentation Art
http://rapidshare.com/files/329510700/3DCDV2.part01.rar
http://rapidshare.com/files/329510667/3DCDV2.part02.rar
http://rapidshare.com/files/329510763/3DCDV2.part03.rar
http://rapidshare.com/files/329510686/3DCDV2.part04.rar
http://rapidshare.com/files/329511729/3DCDV2.part05.rar
http://rapidshare.com/files/329511715/3DCDV2.part06.rar
http://rapidshare.com/files/329511834/3DCDV2.part07.rar
http://rapidshare.com/files/329511781/3DCDV2.part08.rar
http://rapidshare.com/files/329513389/3DCDV2.part09.rar
http://rapidshare.com/files/329513348/3DCDV2.part10.rar
http://rapidshare.com/files/329513340/3DCDV2.part11.rar
http://rapidshare.com/files/329513267/3DCDV2.part12.rar

Gnomon Training – 3D Character Design Volume 2: From Concept Model to Presentation Art
http://hotfile.com/dl/22760993/46be253/3DCDV2.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/22760966/cc28fbc/3DCDV2.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/22760968/e36ccac/3DCDV2.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/22760969/f2ce366/3DCDV2.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/22761038/f797ccc/3DCDV2.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/22761018/63094ba/3DCDV2.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/22761013/9ae3fe2/3DCDV2.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/22761062/ed8d0fb/3DCDV2.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/22761077/1174bc6/3DCDV2.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/22761069/faa828a/3DCDV2.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/22761061/5bb00cd/3DCDV2.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/22761081/7b4589d/3DCDV2.part12.rar.htm
 

.:taymaz:.

مدیر انجمن‌ها
Digital Tutors: Sculpting Hard Surfaces in ZBrush 3.5R3

[LTR]
In this series of lessons we’ll learn how to use some of the hard-surface sculpting tools in Zbrush.

Zbrush has always been a great application for sculpting incredibly detailed organic shapes. But did you know that Zbrush has a number of useful tools that will help you to sculpt more hard surface shapes as well? In this course, we’ll talk about the Polish brushes, which will allow us to combine smooth curves and sharp edges in a single stroke. The strokes themselves have been enhanced with Backtrack, allowing us to get smoother, straighter lines when sculpting. We’ll also cover the Re-mesh functionality which will allow us to combine multiple shapes in Boolean-type operations. We can also take advantage of the Zbrush primitives to give us a great starting point for some of our hard surface shapes.

More Info: http://www.digitaltutors.com/09/training.php?cid=2&pid=272

2hz1qxd.jpg


Rapidshare:

کد:
[LEFT]http://rapidshare.com/files/372285081/DT-_Sculpting_Hard_Surfaces_in_Zbrush.part01.rar
 
http://rapidshare.com/files/372293614/DT-_Sculpting_Hard_Surfaces_in_Zbrush.part02.rar
 
http://rapidshare.com/files/372299496/DT-_Sculpting_Hard_Surfaces_in_Zbrush.part03.rar
 
http://rapidshare.com/files/372304755/DT-_Sculpting_Hard_Surfaces_in_Zbrush.part04.rar
 
http://rapidshare.com/files/372310245/DT-_Sculpting_Hard_Surfaces_in_Zbrush.part05.rar
 
http://rapidshare.com/files/372315909/DT-_Sculpting_Hard_Surfaces_in_Zbrush.part06.rar
 
http://rapidshare.com/files/372321712/DT-_Sculpting_Hard_Surfaces_in_Zbrush.part07.rar
 
http://rapidshare.com/files/372327551/DT-_Sculpting_Hard_Surfaces_in_Zbrush.part08.rar
 
http://rapidshare.com/files/372333141/DT-_Sculpting_Hard_Surfaces_in_Zbrush.part09.rar
 
http://rapidshare.com/files/372339074/DT-_Sculpting_Hard_Surfaces_in_Zbrush.part10.rar
 
http://rapidshare.com/files/372344797/DT-_Sculpting_Hard_Surfaces_in_Zbrush.part11.rar
 
http://rapidshare.com/files/372350350/DT-_Sculpting_Hard_Surfaces_in_Zbrush.part12.rar
 
http://rapidshare.com/files/372356257/DT-_Sculpting_Hard_Surfaces_in_Zbrush.part13.rar[/LEFT]

Mirror’s:

Hotfile:
کد:
[LEFT]http://hotfile.com/dl/36472595/7f42dc8/DT_SHSIZ35R3.part1.rar.html
 
http://hotfile.com/dl/36472594/b2bd552/DT_SHSIZ35R3.part2.rar.html
 
http://hotfile.com/dl/36472592/0b6c151/DT_SHSIZ35R3.part3.rar.html
 
http://hotfile.com/dl/36472593/838b566/DT_SHSIZ35R3.part4.rar.html
 
http://hotfile.com/dl/36472739/7c8ae6e/DT_SHSIZ35R3.part5.rar.html
 
http://hotfile.com/dl/36472745/93e418a/DT_SHSIZ35R3.part6.rar.html
 
http://hotfile.com/dl/36472754/df4a316/DT_SHSIZ35R3.part7.rar.html
 
http://hotfile.com/dl/36472755/0ec106c/DT_SHSIZ35R3.part8.rar.htm[/LEFT]
l

Fileserve:
کد:
[LEFT]http://www.fileserve.com/file/3jRzgVh/DT_SHSIZ35R3.part1.rar
 
http://www.fileserve.com/file/bP9XU7p/DT_SHSIZ35R3.part2.rar
 
http://www.fileserve.com/file/wsbzmnb/DT_SHSIZ35R3.part3.rar
 
http://www.fileserve.com/file/p4Ddtcw/DT_SHSIZ35R3.part4.rar
 
http://www.fileserve.com/file/vuGvwuD/DT_SHSIZ35R3.part5.rar
 
http://www.fileserve.com/file/5VEUaHw/DT_SHSIZ35R3.part6.rar
 
http://www.fileserve.com/file/pHGzpNw/DT_SHSIZ35R3.part7.rar
 
http://www.fileserve.com/file/a9prn7x/DT_SHSIZ35R3.part8.rar[/LEFT]

Freekshare:
کد:
[LEFT]http://freakshare.net/files/wqscrcmc/DT_SHSIZ35R3.part1.rar.html
 
http://freakshare.net/files/otzeb8t7/DT_SHSIZ35R3.part2.rar.html
 
http://freakshare.net/files/ryjdlh2i/DT_SHSIZ35R3.part3.rar.html
 
http://freakshare.net/files/9cflmu1o/DT_SHSIZ35R3.part4.rar.html
 
http://freakshare.net/files/fcjxfamg/DT_SHSIZ35R3.part5.rar.html
 
http://freakshare.net/files/u3xghkci/DT_SHSIZ35R3.part6.rar.html
 
http://freakshare.net/files/kgabj2r3/DT_SHSIZ35R3.part7.rar.html
 
http://freakshare.net/files/krimlyzq/DT_SHSIZ35R3.part8.rar.html[/LEFT]
[/LTR]
 
Digital-tutors : Zbrush Bundle

(Digital-tutors : Zbrush Bundle (13 topics

zbrushdigitalcollection.jpg01.Digital-tutors : Character and Scene Development in ZBrush
http://rapidshare.com/files/275694256/Character_and_Scene_Development_in_ZBrush.part01.rar
http://rapidshare.com/files/275706170/Character_and_Scene_Development_in_ZBrush.part02.rar
http://rapidshare.com/files/275712195/Character_and_Scene_Development_in_ZBrush.part03.rar
http://rapidshare.com/files/275722070/Character_and_Scene_Development_in_ZBrush.part04.rar
http://rapidshare.com/files/275729393/Character_and_Scene_Development_in_ZBrush.part05.rar
http://rapidshare.com/files/275736443/Character_and_Scene_Development_in_ZBrush.part06.rar
http://rapidshare.com/files/275743531/Character_and_Scene_Development_in_ZBrush.part07.rar
http://rapidshare.com/files/275747453/Character_and_Scene_Development_in_ZBrush.part08.rar
http://rapidshare.com/files/275755607/Character_and_Scene_Development_in_ZBrush.part09.rar
http://rapidshare.com/files/275770493/Character_and_Scene_Development_in_ZBrush.part10.rar
http://rapidshare.com/files/275783642/Character_and_Scene_Development_in_ZBrush.part11.rar
http://rapidshare.com/files/275790048/Character_and_Scene_Development_in_ZBrush.part12.rar

02.Digital-tutors : Character Creation in Zbrush
http://rapidshare.com/files/275802363/Character_Creation_in_Zbrush.part01.rar
http://rapidshare.com/files/275814327/Character_Creation_in_Zbrush.part02.rar
http://rapidshare.com/files/275825453/Character_Creation_in_Zbrush.part03.rar
http://rapidshare.com/files/275841123/Character_Creation_in_Zbrush.part04.rar
http://rapidshare.com/files/275854809/Character_Creation_in_Zbrush.part05.rar
http://rapidshare.com/files/275871259/Character_Creation_in_Zbrush.part06.rar
http://rapidshare.com/files/276045754/Character_Creation_in_Zbrush.part07.rar
http://rapidshare.com/files/276046215/Character_Creation_in_Zbrush.part08.rar
http://rapidshare.com/files/276063917/Character_Creation_in_Zbrush.part09.rar
http://rapidshare.com/files/276066813/Character_Creation_in_Zbrush.part10.rar
http://rapidshare.com/files/276081142/Character_Creation_in_Zbrush.part11.rar
http://rapidshare.com/files/276088395/Character_Creation_in_Zbrush.part12.rar
http://rapidshare.com/files/276092173/Character_Creation_in_Zbrush.part13.rar

03.Digital-tutors : Detailing Next-Gen Characters in ZBrush
http://rapidshare.com/files/276107715/Detailing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part01.rar
http://rapidshare.com/files/276110478/Detailing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part02.rar
http://rapidshare.com/files/276126001/Detailing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part03.rar
http://rapidshare.com/files/276128752/Detailing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part04.rar
http://rapidshare.com/files/276142298/Detailing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part05.rar
http://rapidshare.com/files/276147188/Detailing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part06.rar
http://rapidshare.com/files/276156872/Detailing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part07.rar
http://rapidshare.com/files/276162216/Detailing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part08.rar
http://rapidshare.com/files/276172876/Detailing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part09.rar
http://rapidshare.com/files/276176134/Detailing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part10.rar
http://rapidshare.com/files/276182831/Detailing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part11.rar
http://rapidshare.com/files/276191708/Detailing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part12.rar
http://rapidshare.com/files/276204526/Detailing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part13.rar
http://rapidshare.com/files/276313963/Detailing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part14.rar
http://rapidshare.com/files/276330886/Detailing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part15.rar
http://rapidshare.com/files/276462217/Detailing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part16.rar

04.Digital-tutors : Getting Started with Zbrush
http://rapidshare.com/files/276471922/Getting_Started_with_ZBrush.part1.rar
http://rapidshare.com/files/276481178/Getting_Started_with_ZBrush.part2.rar
http://rapidshare.com/files/276490557/Getting_Started_with_ZBrush.part3.rar
http://rapidshare.com/files/276499959/Getting_Started_with_ZBrush.part4.rar
http://rapidshare.com/files/276509357/Getting_Started_with_ZBrush.part5.rar
http://rapidshare.com/files/276503569/Getting_Started_with_ZBrush.part6.rar

05.Digital-tutors : Introduction to ZBrush 3
http://rapidshare.com/files/276522254/Introduction_to_ZBrush_3.part1.rar
http://rapidshare.com/files/276525530/Introduction_to_ZBrush_3.part2.rar
http://rapidshare.com/files/276540254/Introduction_to_ZBrush_3.part3.rar
http://rapidshare.com/files/276545727/Introduction_to_ZBrush_3.part4.rar
http://rapidshare.com/files/276557200/Introduction_to_ZBrush_3.part5.rar
http://rapidshare.com/files/276552684/Introduction_to_ZBrush_3.part6.rar

06.Digital-tutors : Materials and Rendering in ZBrush 3.1
http://rapidshare.com/files/276568539/Materials_and_Rendering_in_ZBrush_3.1.part1.rar
http://rapidshare.com/files/276572759/Materials_and_Rendering_in_ZBrush_3.1.part2.rar
http://rapidshare.com/files/276585276/Materials_and_Rendering_in_ZBrush_3.1.part3.rar
http://rapidshare.com/files/276587008/Materials_and_Rendering_in_ZBrush_3.1.part4.rar
http://rapidshare.com/files/276602220/Materials_and_Rendering_in_ZBrush_3.1.part5.rar
http://rapidshare.com/files/276594721/Materials_and_Rendering_in_ZBrush_3.1.part6.rar

07.Digital-tutors : Pipeline Integration with Maya and ZBrush 3
http://rapidshare.com/files/276605459/Pipeline_Integration_with_Maya_and_ZBrush.part1.rar
http://rapidshare.com/files/276612689/Pipeline_Integration_with_Maya_and_ZBrush.part2.rar
http://rapidshare.com/files/276624925/Pipeline_Integration_with_Maya_and_ZBrush.part3.rar
http://rapidshare.com/files/276636016/Pipeline_Integration_with_Maya_and_ZBrush.part4.rar
http://rapidshare.com/files/276646908/Pipeline_Integration_with_Maya_and_ZBrush.part5.rar
http://rapidshare.com/files/276657410/Pipeline_Integration_with_Maya_and_ZBrush.part6.rar
http://rapidshare.com/files/276682512/Pipeline_Integration_with_Maya_and_ZBrush.part7.rar
http://rapidshare.com/files/276691957/Pipeline_Integration_with_Maya_and_ZBrush.part8.rar

08.Digital-tutors : Sculpting Caricatures in ZBrush 3
http://rapidshare.com/files/276705396/Sculpting_Caricatures_in_ZBrush_3.part01.rar
http://rapidshare.com/files/276719983/Sculpting_Caricatures_in_ZBrush_3.part02.rar
http://rapidshare.com/files/276742887/Sculpting_Caricatures_in_ZBrush_3.part03.rar
http://rapidshare.com/files/276760311/Sculpting_Caricatures_in_ZBrush_3.part04.rar
http://rapidshare.com/files/276778274/Sculpting_Caricatures_in_ZBrush_3.part05.rar
http://rapidshare.com/files/276794549/Sculpting_Caricatures_in_ZBrush_3.part06.rar
http://rapidshare.com/files/276812362/Sculpting_Caricatures_in_ZBrush_3.part07.rar
http://rapidshare.com/files/276830815/Sculpting_Caricatures_in_ZBrush_3.part08.rar
http://rapidshare.com/files/276850456/Sculpting_Caricatures_in_ZBrush_3.part09.rar
http://rapidshare.com/files/276871247/Sculpting_Caricatures_in_ZBrush_3.part10.rar
http://rapidshare.com/files/276892400/Sculpting_Caricatures_in_ZBrush_3.part11.rar
http://rapidshare.com/files/276893768/Sculpting_Caricatures_in_ZBrush_3.part12.rar
http://rapidshare.com/files/276909238/Sculpting_Caricatures_in_ZBrush_3.part13.rar

09.Digital-tutors : Sculpting Techniques with ZBrush 3
http://rapidshare.com/files/276913829/Sculpting_Techniques_with_ZBrush_3.part01.rar
http://rapidshare.com/files/276929534/Sculpting_Techniques_with_ZBrush_3.part02.rar
http://rapidshare.com/files/276931151/Sculpting_Techniques_with_ZBrush_3.part03.rar
http://rapidshare.com/files/276947894/Sculpting_Techniques_with_ZBrush_3.part04.rar
http://rapidshare.com/files/276953467/Sculpting_Techniques_with_ZBrush_3.part05.rar
http://rapidshare.com/files/276968392/Sculpting_Techniques_with_ZBrush_3.part06.rar
http://rapidshare.com/files/276971762/Sculpting_Techniques_with_ZBrush_3.part07.rar
http://rapidshare.com/files/277016967/Sculpting_Techniques_with_ZBrush_3.part08.rar
http://rapidshare.com/files/276990099/Sculpting_Techniques_with_ZBrush_3.part09.rar
http://rapidshare.com/files/277001951/Sculpting_Techniques_with_ZBrush_3.part10.rar

10.Digital-tutors : Texturing Next-Gen Characters in Zbrush
http://rapidshare.com/files/277006326/Texturing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part01.rar
http://rapidshare.com/files/277022157/Texturing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part02.rar
http://rapidshare.com/files/277030794/Texturing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part03.rar
http://rapidshare.com/files/277034436/Texturing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part04.rar
http://rapidshare.com/files/277047537/Texturing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part05.rar
http://rapidshare.com/files/277060352/Texturing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part06.rar
http://rapidshare.com/files/277073116/Texturing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part07.rar
http://rapidshare.com/files/277084287/Texturing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part08.rar
http://rapidshare.com/files/277097223/Texturing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part09.rar
http://rapidshare.com/files/277109052/Texturing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part10.rar
http://rapidshare.com/files/277109235/Texturing_Next-Gen_Characters_in_ZBrush.part11.rar

11.Digital-tutors : Texturing with ZBrush 3
http://rapidshare.com/files/277121738/Texturing_with_ZBrush_3.part1.rar
http://rapidshare.com/files/277134721/Texturing_with_ZBrush_3.part2.rar
http://rapidshare.com/files/277148847/Texturing_with_ZBrush_3.part3.rar
http://rapidshare.com/files/277149120/Texturing_with_ZBrush_3.part4.rar

12.Digital-tutors : ZSphere Modeling in ZBrush
http://rapidshare.com/files/277163789/ZSphere_Modeling_in_ZBrush.part01.rar
http://rapidshare.com/files/277179783/ZSphere_Modeling_in_ZBrush.part02.rar
http://rapidshare.com/files/277196937/ZSphere_Modeling_in_ZBrush.part03.rar
http://rapidshare.com/files/277213943/ZSphere_Modeling_in_ZBrush.part04.rar
http://rapidshare.com/files/277232264/ZSphere_Modeling_in_ZBrush.part05.rar
http://rapidshare.com/files/277251796/ZSphere_Modeling_in_ZBrush.part06.rar
http://rapidshare.com/files/277285397/ZSphere_Modeling_in_ZBrush.part07.rar
http://rapidshare.com/files/277321360/ZSphere_Modeling_in_ZBrush.part08.rar
http://rapidshare.com/files/277323061/ZSphere_Modeling_in_ZBrush.part09.rar
http://rapidshare.com/files/277338709/ZSphere_Modeling_in_ZBrush.part10.rar
http://rapidshare.com/files/277344086/ZSphere_Modeling_in_ZBrush.part11.rar
http://rapidshare.com/files/277360680/ZSphere_Modeling_in_ZBrush.part12.rar
http://rapidshare.com/files/277350634/ZSphere_Modeling_in_ZBrush.part13.rar

13.Digital-tutors : Exaggerated Facial Modeling in Maya and ZBrush
http://rapidshare.com/files/245516138/Exaggerated_Facial_Modeling_in_Maya_and_ZBrush.part01.rar
http://rapidshare.com/files/245532621/Exaggerated_Facial_Modeling_in_Maya_and_ZBrush.part02.rar
http://rapidshare.com/files/245549256/Exaggerated_Facial_Modeling_in_Maya_and_ZBrush.part03.rar
http://rapidshare.com/files/245567310/Exaggerated_Facial_Modeling_in_Maya_and_ZBrush.part04.rar
http://rapidshare.com/files/245584767/Exaggerated_Facial_Modeling_in_Maya_and_ZBrush.part05.rar
http://rapidshare.com/files/245603665/Exaggerated_Facial_Modeling_in_Maya_and_ZBrush.part06.rar
http://rapidshare.com/files/245614826/Exaggerated_Facial_Modeling_in_Maya_and_ZBrush.part07.rar
http://rapidshare.com/files/245625609/Exaggerated_Facial_Modeling_in_Maya_and_ZBrush.part08.rar
http://rapidshare.com/files/245637125/Exaggerated_Facial_Modeling_in_Maya_and_ZBrush.part09.rar
http://rapidshare.com/files/245647991/Exaggerated_Facial_Modeling_in_Maya_and_ZBrush.part10.rar
http://rapidshare.com/files/245670295/Exaggerated_Facial_Modeling_in_Maya_and_ZBrush.part11.rar
http://rapidshare.com/files/245687187/Exaggerated_Facial_Modeling_in_Maya_and_ZBrush.part12.rar
http://rapidshare.com/files/245697753/Exaggerated_Facial_Modeling_in_Maya_and_ZBrush.part13.rar
http://rapidshare.com/files/245707235/Exaggerated_Facial_Modeling_in_Maya_and_ZBrush.part14.rar
http://rapidshare.com/files/245716572/Exaggerated_Facial_Modeling_in_Maya_and_ZBrush.part15.rar
http://rapidshare.com/files/245724511/Exaggerated_Facial_Modeling_in_Maya_and_ZBrush.part16.rar
http://rapidshare.com/files/245731418/Exaggerated_Facial_Modeling_in_Maya_and_ZBrush.part17.rar
http://rapidshare.com/files/245734159/Exaggerated_Facial_Modeling_in_Maya_and_ZBrush.part18.rar
 

esfehanei

Member
با سلام خدمت دوستان گرامی
من میخوام زیبراش رو از صفر صفر شروع کنم اگه میشه یکی از این آموزش ها رو بگید من دانلود کنم حجم اش هم کم باشه بهتره چون این ترافیک من یه چند گیگ دیگه بیشتر نداره ولی اگه خیلی خوب باشه موردی نیست دانلود می کنم فقط سریع لطفا
با تشکر
راهنمایی فراموش نشه
 
:1::2::3:
سلام. اینا رو ببین فکر میکنم حتما مفید باشند
این دو تا سایت آموزش های html و ویدئویی پایه تا پیشرفته رو دارند
من خودم با همین دو تا خیلی چیز یاد گرفتم

____________________________________
3dtotal - بزرگترین منبع تاتوریال تو همه زمینه ها
www.3dtotal.com > tutorial > zbrush

مجله 3dcreative هم مال همین سایته که مقالات برتر سه بعدیش رو چاپ میکنه
__________________________________
cgarena - عضویت ساده میخواد
http://www.cgarena.com/freestuff/tutorials/zbrushtutorials.html

توی یوتوب و vimeo هم با یه عضویت ساده میتونی موضوعی رو که میخواهی بگردی و فیلمش رو اگه پر حجم نباشه از خود سایت یا سایت های لینک ساز برای ویدئو بگیری
خود zbrushcentral هم منبع کاملی از آموزشها رو به صورت طبقه بندی داره و خیلی از سایت ها هم اونها رو نقل دانلود میکنند
یه نکته هم در مورد زیبراش اینه که به علت شلوغی و تنوع کار این نرم افزار از یه جای معین و پله پله باید شروع کرد وگرنه آدم رو گیج میکنه.
پیشنهادم اینه که اون سطح توانایی که لازمه یاد بگیری رو با دیدن و انتخاب نمونه کارها برای خودت مشخص کنی و با تاتوریال و فیلم و کتاب روی همون تمرکز کنی تا کم کم با محیط و رفتار نرم افزار اخت بشی.
 

esfehanei

Member
ممنون از شما حتما دانلود میکنم فعلا این مکس منو دیوونه کرده هی از توی برنامه میاد بیرون یه قوری میسازم میاد بیرون
اولباید یه 64بیتی نصب کنم
این همه برنامه گذاشتم تویidmبرا دانلود همش می پره
باز هم ممنون
 
lowres_character_dvd_front_large.jpg


English | 4.5 hours | H264 1280x720 | AAC 22 Kbps 2.18 GB
Genre: eLearning
In this DVD instructor Adam Schuman walks you through the entire process of constructing a low resolution character worthy of any "next-generation" game. Follow him as he shows you his techniques in exporting the high-res model from ZBrush, reconstructing the low-res meshes, creating the UV's for all of the meshes, baking out all of the maps (3ds Max and xNormal), creating all of the textures, using real-time viewport shaders, and rendering out the final for your portfolio. This DVD is geared to improve your workflow by helping you understand what is expected of professionals in the field today.
About the Instructor:
Adam Schuman has been in the video game industry since graduating from the Art Institute of Dallas in 2002. He has always been passionate about high quality character creation and regularly competes in Dominance War and other character creation contests. Adam has worked at such studios as TKO, KingsIsle, Stalker Entertainment, Midway Games, and is currently a Senior Character Artist at Vigil Games.

Apps Used:
3ds Max 2011, Photoshop, ZBrush 3.5r3, CrazyBump, and xNormal

Project Files:
The final 3ds Max lowres character files (2011 and 2010 versions). The final PSD textures. Obj files of the decimated highres and polypaint textures. Multi-Obj 3ds Max script and 3 point realtime lighting fx file.

Screenshot
20100725231837.jpg


Download from Hotfile
http://hotfile.com/list/706577/02c5e03

Download from Fileserve
http://www.fileserve.com/list/X7kaPBn

Download from Sharingmatrix
http://sharingmatrix.com/folder/3b1be9fe25985c90


 

Ultra3D

Well-Known Member
سلام بچه ها ...
شاید جاش اینجا نباشه ولی باز چون سجاد جان این جا زیاد سر می زنه به خاطر اون می پرسم

لینک دانلود خود Zbrush رو دارین ... ورژنی می خوام که با آموزش های دیجیتال توتریال بالا سازگار باشه ... یعنی همون ورژن باشه که وقت آموزش فرق نداشته باشه

باز نسخه خوب و کاملی هم بزارین ممنون می شم
 

Ultra3D

Well-Known Member
pclord این که 47 مگابایت هست ؟
یعنی واقعا ً حجمش این قدر پایین هست
 

جدیدترین ارسال ها

بالا