آموزش مدلسازی Chevrolet Camaro - قسمت دوم

einollahia

Well-Known Member
برای ادامه کار، edge های بالایی را انتخاب و extrude کنید و با نماهای مختلف تنظیم کنید و آنها را در خط مرز کاپوت و گلگیر قرار دهید.

mkzuk9.jpg


همان طور که می بینید در قسمت بالای گلگیر، در راس آن نا هماهنگی هایی وجود داره. این مشکل رو میشه با اضافه کردن یک edge loop حل کرد، ولی کار را سخت تر می کند.
برای راحتی می توانیم با اضافه کردن فقط یک edge این مشکل را حل کنیم.
توجه داشته باشید که در مدلسازی ماشین می توانیم از 3 ضلعی و 4 ضلعی استفاده کنیم، ولی نباید بیشتر از 4 ضلع شود.

21eceiq.jpg


edge های مرز کاپوت را انتخاب و به سمت داخل extrude کنید.
edge ها را همانند شکل بر اساس خط اول برآمدگی کاپوت تنظیم کنید.

2lbckg7.jpg


بقیه کاپوت را هم مانند قبل با توجه به نماهای Side و Top مدل کنید.

13zphyh.jpg


با اضافه کردن چند edge loop همانند شکل به قسمت سمت راست کاپوت مدل آن را کامل می کنیم.

280b2g.jpg


لبه هایی که انتها دارند به همین راحتی با اضافه کردن چند edge loop درست نمی شن.
برای درست کردن این لبه ها دو راه وجود دارد.
راه اول: اضافه کردن edge loop های بیشتر که البته کار را سخت تر و سنگین تر میکند.

95t1tg.jpg


بسیار خوب حالا می خواهیم اضافه کردن جزئیات را شروع کنیم.
برای شروع جزئیات از گلگیر شروع می کنیم.
همانند شکل برای ایجاد سختی و خارج کردن مدل از حالت نرمی می توانیم edge های مربوطه را انتخاب و از دستور Bevel در Maya و دستور Chamfer در 3ds max استفاده کنید.

24qirtd.jpg


حالا نوبت به edge های بالا تر میرسه که دستور بالا را برای آنها اجرا کنیم.
وقتی این دستور را اجرا می کنیم در نقاطی که سه خط تلاقی دارند، 3 نقطه بوجود می آید که برای مشکل ساز هستند.
برای حل مشکل 2 نقطه ای که از خط های دیگر ایجاد شدند را با هم merge می کنیم.

s6luyp.jpg


از افزودن سختی به لبه ها در این مرحله خودداری می کنیم. چون برای مدلسازی قسمت جلو و همچنین بدنه به آنها نیاز داریم.

حالا می خواهیم سختی های لبه ها را در کاپوت ایجاد کنیم.
برای اینکار فعلا با extrude کردن edge های بالایی کاپوت که هنوز مدل نکردیم کار را شروع می کنیم.

2qapeus.jpg


کاپوت را از قسمت بالایی جدا کنید.

sdcnr9.jpg


edge های اطراف را به جز edge های وسطف همه را انتخاب کنید و به پایین extrude کنید.

29lohly.jpg


2wn20j9.jpg


حالا edge هایی که نیازمند ایجاد سختی هستند را انتخاب و همانند قبل از دستو Bevel در Maya و دستور Chamfer در 3ds max استفاده کنید.

28lexbk.jpg


حالا می توانید کاپوت را قرینه کنید.

1j3kba.jpg


در وسط کاپوت یک تیزی وجود دارد. برای ایجاد این تیزی کافیه که edge های وسط را انتخاب و همانند قبل عمل کنید.
هر چه مقدار Bevel یا Chamfer(بستگی به نرم افزار شما دارد) کمتر باشد تیزی بیشتر می شود.

nyus81.jpg


توجه داشته باشید که مقدار Bevel یا Chamfer را باید از روی عکس های واقعی ماشین و توسط خودتان انتخاب کنید.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا