آموزش مبحث: Irradiance map

ir4d

Member
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]
t984fm.jpg
آموزش مبحث:Irradiance map

[/FONT][FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]
عناوین آموزشی:
General
Parameters
Built-in presets
Basic parameters
Options
Detail enhancement
Advanced options
Mode
On render end
Notesچکیده ای از مطالب آموزشی وی ری:


این بخش به کار بر اجازه می دهد تا ویژگی های متفاوت نقش درخشندگی را کنترل کند وبه آنها تون خوبی را بدهد.وقتی که نقش در خشنده به عنوان متود GI برای برگشتهای نفوذی ابتدائی انتخاب می شود، تنها این بخش میسر خواهد شد.
در جهت درک معنی این پارامتر، بعضی از اطلا عات پیش زمینه ای جهت درک اینکه نقش در خشنده چگونه کار می کند،لا زم می باشد.
درخشندگی یک نقش یا عملکرد می باشد که برای هر نقطه در فضای 3Dتعریف شده است و بیانگر یا نشان دهنده نوری است که از تمامی جهات ممکن به این نقطه می رسد.به طور کلی،درخشندگی در هر نقطه ودرهر جهت متفاوت است.به هر حال،دو محدودیت مفیدوجود دارد.اولین شرط یا محدودیت درخشندگی سطح است که درخشندگی ای است که به نقاطی می رسد که برروی سطح اشیاءدر محیط قرار دارند.این یک شرط یا محدودیت طبیعی است چون ما معمولا علاقه مند به اشیائی هستیم که در محیط ایجاد روشنایی یا درخشندگی می کنندواشیاءاکثرا از لحاظ سطح شان تعریف می شوند.محدودیت دوم عبارت است از درخشندگی سطح نفوذ که مقدار کلی نور رسیده به یک نقطه سطحی ارائه شده،بی توجه به جهتی که از آن جهت نور می آید ،می باشد.

14ilpxz.jpg

[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]لینک مستقیم:
پسورد:www.ir4d.com
منبع:انجمن متخصصین انیمیشن IR4D

[/FONT]
PHP:
http://www.ir4d.com/dl/3dmax/vray/irradiance map.rar
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]​


دوستان عزیز این فایل آموزش به صورت *.doc هست اگه مایل بودید برای به هم نریختن استایل فایل فونت B_yekan رو موقع باز کردن توی فونت ویندوز کپی کنید .


موفق و موید و پیروز و سربلند باشید.
[/FONT]
 

جدیدترین ارسال ها

بالا