آموزش مبحث :Global photon map

ir4d

Member
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]
t984fm.jpg
آموزش مبحث :Global photon map
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]
عناوین آموزشی:
General
Parameters
Notes

چکیده ای از مطالب آموزشی وی ری:[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]نقش فوتون سراسری به طریقی مشابه با نقش درخشش می باشد.این نقش فوتون سراسری نیز مورد استفاده قرار می گیرد تا نورپردازی صحنه رانشان دهد و مجموعه ای از نقاط درفضای3d می باشد(یک ابر نقطه ای). به هر حال، نقش فوتون دریک روش متفاوت ساخته می شود.
توسط ردیابی ذرات(فوتونها)توسط نور های صحنه،نقش فوتون ایجاد می شود.آن فوتونها به سمت صحنه برگشت پیدا می کنند و به سطوح مختلف برخورد می کنند. نقاط برخورد در نقش فوتون ذخیره می شوند.
روشن سازی دوباره نقش فوتون نیز متفاوت از نقش درخشندگی می باشد. با نقش درخشش، یک
درون یابی ساده مورد استفاده قرار می گیرد تا نمونه های GI مجاور رابا یک دیگر ادغام یا ترکیب
کند. با این نقش فوتون، ما نیاز داریم تا تراکم فوتون راکه در یک نقطه ارائه شده تخمین بزنیم. ایده تخمین تراکم درمرکز نقش فوتون قرارمی گیرد.V_Ray می تواند از متودهای مختلفی جهت تخمین تراکم ، هر کدام با منافع و مضرات آن،استفاده نماید. معمولا این متود براساس دنبال کردن فوتونهایی می باشند که تا نقطه سایه زنی شده کمترین فاصله را دارند.
توجه داشته باشید که به طور کلی، نقش فوتون یک تقریب بادقت کمتر از روشن سازی صحنه را نسبت به نقش درخشش،مخصوصا وقتی خیلی جزئی می شود، به وجود می آورد.در صورتی که نقش فوتون وجود نداشته باشد، نقش درخشش به طور قابل تطبیقی ساخته می شود.یک ضرر اصلی از نقش فوتون منحنی متمایل مرزی می باشد. این اثر ناخواسته اکثرا در اطراف گوشه ها ولبه های شئ که تیره تراز آنچه که باید باشند،هستند قابل دید خواهد بود. نقش درخشش نیز می تواند منحنی متمایل مرزی را نشان دهد،به هر حال طبیعت تطبیق پذیرآن این اثر(ناخواسته)رابه میزان زیادی کاهش می دهد. ضرر دیگر نقش فوتون این است که نمی تواند از نور آسمان، روشنایی را شبیه سازی کند.این به این خاطر است که فوتونها نیاز به یک سطح واقعی دارند تاازآن ساتع شوند.[/FONT]


[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]
14ilpxz.jpg
[/FONT]
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]لینک مستقیم:
پسورد:www.ir4d.com
منبع:انجمن متخصصین انیمیشن IR4D
[/FONT]

[/FONT][FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]
PHP:
http://ir4d.com/dl/3dmax/vray/Global%20photon%20map.rar
[/FONT][FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]

[/FONT]

[/FONT]​
 

جدیدترین ارسال ها

بالا